Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
30.6.2015 | byznys.ihned.cz

Omezení provizí musí doplnit registr poradců a přísnost ČNB

Při prodeji životních pojistek hraje stěžejní roli zprostředkovatel. Pojišťovna ale může smlouvu, která se jí nezdá, odmítnout.

 

Smlouvy o investičním životním pojištění jsou mnohem srozumitelnější než před dvěma lety. Pojišťovny klientům poskytují daleko více informací. Přesto se běžný zákazník v životních pojistkách, hlavně v investičním životním pojištění, stále příliš neorientuje. Při výběru pojistky tak zůstává odkázán hlavně na znalosti a rady zprostředkovatele pojistné smlouvy, říkají účastníci kulatého stolu Hospodářských novin. Uskutečnil se v rámci soutěže Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2015.

 

Vážným problémem je nadále předčasné rušení životních pojistek a jejich náhrada novými, což bývá pro klienty často nevýhodné. Tento postup volí jen část zprostředkovatelů. Kazí ale reputaci všem.

 

Pojišťovnám, jejichž snaha získat větší podíl na trhu výrazně přispěla k růstu provizí až na 200 procent ročního pojistného, nyní tak vysoké odměny pro zprostředkovatele vadí. Podporují proto návrh poslance Ladislava Šincla (ČSSD), který chce velikost provizí u investičního životního pojištění omezit na 150 procent ročního pojistného. A prodloužit dobu pro jejich výplatu na pět let. Při předčasném ukončení smlouvy by také byla poměrná část provize vracena klientovi, nikoliv pojišťovně.

 

S vracením provize při předčasném ukončení smlouvy počítá i návrh ministerstva financí, který omezuje poplatky placené pojišťovně v prvních pěti letech na 20 procent ročně. Nelimituje však výši provizí pro zprostředkovatele. O tom, zda bude platit některý z těchto návrhů či nějaký kompromis, má rozhodnout vláda, která má znovu projednávat novelu zákona o pojišťovnictví.

Bez pranýře pro černé ovce to nepůjde

 

Předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub Strnad pokládá regulaci provizí za první střípek mozaiky. "Kdyby existoval registr neetických poradců a regulátor, tedy Česká národní banka, měl dostatek pravomocí k očištění zrna od plev, regulaci provizí vlastně ani nepotřebujeme. Se zástupci poradců si nerozumíme v tom, jaká má být míra jejich regulace. Shodneme se ale na potřebě vytvořit tento registr. Měl by umožnit detekovat černé ovce mezi zprostředkovateli," řekl Strnad. Právní analýzy ale podle něj většinou skončí závěrem, že je vznik registru kvůli ochraně osobních údajů problematický.

 

Provize u investičního životního pojištění pokládá Strnad za obrovské. Kdyby ale smlouva trvala 30 let, byly by přiměřené. Na východ od Česka činí běžně kolem 200 procent ročního pojistného, v západní Evropě jsou standardně daleko nižší. Návrh poslance Šincla pokládá šéf Allianz pojišťovny za určitý strop. Je třeba přijmout další opatření, díky nimž budou provize dál klesat. Ale postupně. Zprostředkovatelé se musí na změnu připravit a upravit podnikatelské modely, soudí Strnad.

 

Kromě regulace provizí hraje roli i finanční gramotnost poradce a klienta a zmíněný registr neetických poradců, upozorňuje director v oddělení služeb pro pojišťovnictví KPMG ČR Marek Čáp. "Když se klient kvůli nízké finanční gramotnosti, malé transparentnosti produktu či nízké kvalitě prodejce nedokáže správně rozhodnout, omezí tato regulace ekonomický dopad špatného rozhodnutí," dodal Čáp.

 

Šéf pojišťovny Aegon ČR Jiří Schneller se bojí, aby regulace provizí nevedla spíše k odchodu kvalitních poradců, kteří věnují přípravě pojistky patřičnou pozornost. "Když zde zůstanou ti špatní, je při způsobu jejich práce jedno, zda dostanou provizi 150, či 180 procent," dodal Schneller.

Pomohou průběžně vyplácené provize?

 

Provize lze podle ředitele Útvaru životního pojištění České pojišťovny Aleše Kreidla platit průběžně v době platnosti pojistky, a nikoliv hradit celou či většinu částky při podpisu smlouvy. Některé pojišťovny a zprostředkovatelské firmy již k tomu pracovníky motivují.

 

Je to reálnější cesta, jak zlepšit situaci, než kdyby chtěly pojišťovny snížit provize a riskovaly tak nařčení z kartelové dohody. Když omezí provizi jedna pojišťovna, může zase přijít o část trhu.

 

Například Allianz uvedla na trh produkt, který využívá průběžnou či mnohem nižší hybridní provizi. Hrozbu poškození reputace považuje totiž Strnad za větší riziko než jiný způsob prodeje produktů.

 

Ke zlepšení situace má přispět také zjednodušení produktů a to, že členové České asociace pojišťoven zveřejňují větší objem informací, včetně standardizovaného ukazatele nákladů. Klient tak zjistí, kolik peněz z jeho investičního životního pojištění kryje pojistná rizika a kolik investice a jaké má poplatky. Z modelace pojištění by měl zase pochopit, že při ukončení smlouvy do dvou let nedostane nyní od pojišťovny nic. A kolik by dostal, když smlouvu ukončí třeba za pět či 20 let.

 

Odborník na finanční sektor v IBM ČR Jaroslav Peyerl podotkl, že klienti nepřistupují na nejvyšší, ale ani na nejnižší cenu. Důvěryhodnost nabídky je nejvyšší v mediánu mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou, uvádí studie IBM, vycházející ze situace v 25 zemích.

Staré pojistky nelze aktualizovat

 

Role poradců či zprostředkovatelů je zatím podle expertů nezastupitelná. Jak si ale ověřit, zda postupují fér? Schneller z Aegonu ČR doporučuje vycházet ze zkušeností, referencí či doporučení. "Při pochybnostech by měl oslovit call centrum nebo pobočku pojišťovny, s níž má smlouvu," dodává členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele Kooperativa pojišťovny Hana Machačová. Tam by měli klientovi vysvětlit, co se se smlouvou děje a co se stane, když ji vypoví.

 

"U dnešních produktů je možné měnit pojistná rizika a nastavit si smlouvu v průběhu života jinak. Řada pojišťoven se také připravuje, že začne nabízet rizika, která vyvine v budoucnu," řekl Kreidl z České pojišťovny. Tyto smlouvy mohou klienta provést celým životem a zajistit mu komplexní pojistnou ochranu, což jde proti takzvanému přetáčení smluv. Produkty z 90. let ale bohužel aktualizovat nejde. Nikdo prý tehdy nečekal, že bude třeba tyto smlouvy, uzavřené na 20 i více let, kvůli zajímavější nabídce někdy měnit.

 

"Když mám dobře uzavřenou smlouvu, třeba k investicím na důchod, neměním ji a nečekám od ní víc než výplatu peněz v penzi. Problém je, když někdo uzavře s mladým člověkem dlouhodobou smlouvu a nebere v úvahu, co se může změnit za 10 let. A klient zjistí, že je pro něj smlouva nevhodná," míní Machačová.

 

Pojišťovny mohou smlouvu odmítnout

 

Pojišťovny si často stěžují na zprostředkovatele, jsou to ale ony, kdo může smlouvu na základě kontroly odmítnout. Kontrola vychází z porovnání uzavřené smlouvy se záznamem o jednání s klientem a stanovení jeho potřeb. "Věřím, že každá větší pojišťovna i větší zprostředkovatelé mají kontrolní systém, který odhalí nekvalitně sjednanou smlouvu. Ne vždy se daří odhalit všechny nekalé praktiky. Situace se ale zlepšila," řekl Schneller z Aegonu.

 

Hodně záleží přirozeně na výběru zprostředkovatelů a ochotě pojišťoven vzdát se části produkce, pokud zjistí, že některá poradenská firma není kvalitní. Jde ale i o to, aby měla ČNB konkrétní nástroj a mohla podniknout u jasných podvodů kroky, které by zprostředkovatel finančně opravdu pocítil.

 

 

URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-64243970-omezeni-provizi-musi-doplnit-registr-poradcu-a-prisnost-cnb


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace