Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
30.7.2015 | finparada.cz

V životním pojištění zaostáváme za zahraničím. Pomůže novela zákona o pojišťovnictví?

Přinášíme vám rozhovor, který poskytl Jaroslav Daňhel, profesor Vysoké školy ekonomické v Praze, katedry bankovnictví a pojišťovnictví, pro portál Nejlepší banka, Nejlepší pojišťovna, což je i prestižní “soutěž“, jejíž letošní výsledky budou vyhlášeny 8. září 2015. V posledních měsících se velice intenzivně mluví o podobě zákona o pojišťovnictví a tím bylo dáno i téma rozhovoru.

 

@@Diskuse@@

 

Otázka: Může některý z legislativních návrhů podle vás pomoci situaci v pojišťovnictví a alespoň omezit otáčení životních pojistek?

 

Návrh ministra financí i poslance Šincla v sobě nástroj omezení přetáčení pojistek obsahují, v tomto směru jsou oba návrhy v souladu. V praxi přetáčení životních pojistek v poslední době mnohdy znamenalo zrušení kapitálové pojistky a uzavření nového investičního životního pojištění pro klienty, pro které není tento typ produktu prvoplánově určen, tím myslím zejména starší a nepříliš finančně gramotné klienty, na to by měl více reagovat dohled z ČNB.

 

@@Adverts@@

 

Otázka: Nebude získání poměrně slušného odkupného již v prvních letech pojištění naopak podporovat jednodušší rušení pojistek?

 

Odkupné ovšem bude vždy pro pojištěného znamenat určitou finanční ztrátu, jestliže bude životní pojištění sjednáno zprostředkovatelem kvalitně, tedy podle potřeb a přání klienta, nikoliv podle výše zprostředkovatelské provize, nebude klient mít k zrušení pojistky motiv.

 

Otázka: Je pro vás větším problémem rozložení výplaty provize zprostředkovatelům do pěti let nebo zastropování výše provize?

 

Ze současné eskalace problému je patrné, že došlo k tržnímu selhání, které musí napravit nějaká forma regulace. I když jsem spíše příznivec tržní spontaneity, je regulace systému provizního odměňování jednou z možných cest k návratu do rovnovážného stavu.

 

@@Catchers@@

 

Otázka: Veškeré debaty se vlastně týkají životního pojištění. Jiné typy pojištění jsou v tomto směru bezproblémové?

 

Situace v životním pojištění je hodně specifická. Osobně považuji problém současné neefektivnosti českého pojišťovnictví a zejména životního segmentu za složitější, pro životní pojištění je zejména nepříjemná situace prakticky nulových výnosů z konzervativních instrumentů na finančních trzích, která likviduje prodejnost produktů kapitálového životního pojištění. Navíc provize za sjednání je u těchto produktů nejvyšší. Obdobné problémy se v neživotních produktech neprojevují.

 

Otázka: Propojištěnost českých domácností a lidí je na poměrně nízké úrovni oproti zahraničí. Jakým způsobem se může tato veřejná debata projevit na zájmu lidí o pojištění?

 

Statistické údaje svědčí o pokračujícím mírném růstu neživotního segmentu, stagnace životního pojištění, kde je naše zaostání za zahraničím, především zeměmi EU největší, je dána i makroekonomickými faktory, reminiscencí na nedávnou krizi, neefektivností produktu životního pojištění jako investičního instrumentu v důsledku nízkých výnosů na finančních trzích a v neposlední řadě politickým tápáním ohledně způsobu postaktivního financování (zavádění a následné rušení penzijních reforem).

 

 

URL| http://www.finparada.cz/clanek.aspx?ID=2938


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace