Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
10.9.2015 | Hospodářské noviny

Ceny pojistek mohou dál růst

Nabídka neživotního pojištění na českém trhu se příliš neliší od vyspělých zemí. „Češi si ale dál pojišťují hlavně majetek, zejména automobily, a podceňují životní pojistky,“ říká generální ředitel ČSOB Pojišťovny Vladimír Bezděk. Ta letos vyhrála kategorii Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna.

            Hodnotitelé ocenili zejména komunikaci pojišťovny s klienty. Na dotazy zaslané e-mailem odpověděla mnohem rychleji než většina konkurentů. Pracovník pobočky také zákazníkovi vždy poskytl úplné a kvalitní informace. Výhodou pojišťovny je i druhá nejširší nabídka služeb, velmi vstřícná byla při komunikaci přes infolinku, tedy mystery callingu.

            K přednostem ČSOB patří i třetí největší rozsah neživotních produktů z hodnocených pojišťoven. Vyjdeme-li ale z cen u tří modelových pojistek, nejsou výsledky pojišťovny tak oslnivé. Příklady, připravené agenturou Datank, srovnávají nabídku pojištění nemovitosti, domácnosti a povinného ručení v Praze a dalších dvou městech. U pojištění domácnosti patřila dokonce ČSOB Pojišťovna k nejdražším. Lepší ceny nabídla klientům u modelového pojištění nemovitosti a povinného ručení či havarijního pojištění. „Cena je jen jedno z kritérií, domnívám se, že důležitější je kvalita produktu, za kterou si klient rád připlatí,“ míní Bezděk.

            Nabídka neživotních pojistných produktů je tedy u nás podle Bezděka obdobná jako ve vyspělých zemích. Problém vidí v tom, že řada Čechů nemá 10 či 15 let pojistky aktualizované, a ty tak nekryjí celou hodnotu pojištěného majetku.

            U složitějších neživotních pojistek, tedy havarijního pojištění, pojistek nemovitostí a domácností, tak podle Bezděka roste poptávka po co nejkomplexnějším krytí rizik.

            Po zavedení nového občanského zákoníku vzrostl zájem o samostatné produkty, například pojištění odpovědnosti za škody, které bylo dříve součástí pojištění domácnosti. Díky této legislativní změně již totiž neexistuje „úhradová“ vyhláška, která umožňovala vypočítat výši škody na základě stanoveného bodového systému. Nově ji určují soudci a ti mohou poškozeným přiznat daleko vyšší náhrady za škody, zejména na zdraví, ale i za problémy se společenským uplatněním.

            Sporů, v nichž již soudci rozhodli o celkové výši odškodnění, je zatím málo, navíc se mohou názory soudců velmi lišit. Je proto obtížné odhadnout, jak tato změna ovlivní ceny pojistek. Podle Bezděka je nicméně možné očekávat, že ceny neživotního pojištění porostou. V případě povinného ručení již pojišťovny v průměru zvyšovaly jeho ceny o pět až deset procent. Tento trend může vzhledem k vyššímu ocenění škod pokračovat a týkat se i dalších neživotních pojistek.

 


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace