Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
6.11.2017 |

Tuzemské banky jsou ziskové a mají nízký podíl špatných pohledávek

Tuzemské banky dělají svým investorům radost. Úplně nejvíce své majitele v loňském roce potěšila Česká spořitelna. Z pohledu akcionářů obsadila v soutěži o nejlepší banku první místo, když na trůnu vystřídala loňského vítěze, kterým byla ČSOB. Ta letos naopak klesla „až“ na čtvrté místo. I přesto se však celkově umístila na první příčce.

Za Českou spořitelnou skončily z pohledu akcionářů na medailových pozicích Moneta Money Bank (druhá) a Komerční banka (třetí). Právě zmíněná Moneta přitom loni byla až devátá. Ke skoku vzhůru jí hodně napomohl velký nárůst návratnosti vlastního kapitálu.

První pětici pak uzavírají ČSOB a Raiffeisenbank, oproti minulému roku ji opustila mBank.

Jak se hodnotilo

Při stanovení pořadí se vycházelo z několika kritérií. Mezi ně patřila ziskovost vlastního kapitálu, nákladovost, tržní podíl u depozit, tržní podíl v úvěrech, kvalita aktiv a krytí úvěrů.

Z hlediska poměru zisku k vlastnímu kapitálu si nejlépe vedla Moneta Money Bank se ziskovostí 34,9 procenta. Druhá byla ČSOB, která si oproti loňskému roku pohoršila o jednu příčku. Ta dokázala na každou korunu vlastního kapitálu vydělat stejně jako loni zhruba 26 haléřů. Pokles o jedno místo tak nebyl způsoben nižší návratností, ale výrazným zlepšením ze strany Monety.

Třetí nejvyšší ziskovost měla Komerční banka s 22,38 procenty. Ta přitom loni skončila pátá. Na dalších příčkách se umístily Česká spořitelna, Fio banka, Raiffeisenbank a Expobank.

Oproti předchozím letům svým akcionářům začala vydělávat Equa bank, za každou korunu vloženého kapitálu si přišli zhruba na čtyři haléře, v roce 2015 naopak svým vlastníkům zhruba deset haléřů na každou korunu vlastního kapitálu prodělala.

Podle údajů centrální banky loni české banky dosáhly celkového čistého zisku ve výši 74,7 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 8,4 miliardy. Na celkové částce se přibližně 50 miliardami podílela čtveřice největších bank, tedy Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank.

Zisky a konkurenční boj

K nárůstu čistých zisků došlo loni i přes nepříznivý vývoj úrokových marží a příjmů z poplatků a provizí. V případě úrokových marží hrály hlavní roli nízké úrokové sazby a přebytek likvidity na bankovním trhu způsobený hlavně intervencemi České národní banky. Příjmy bank z poplatků a provizí byly pod tlakem kvůli silnému konkurenčnímu boji. Výnosy z poplatků ohrožovalo mimo jiné i to, že klienti stále častěji využívají levnější formy obsluhy účtu, jako je internetové nebo mobilní bankovnictví, a vyhledávají zvýhodněné programy a produkty.

 Nepříznivý vývoj úrokových marží a výnosů z poplatků však v roce 2016 přebil u většiny bank jednorázový příjem z prodeje podílů v karetní asociaci Visa. Nepříznivý vývoj banky dokázaly částečně kompenzovat i rostoucími objemy úvěrů, zejména těch hypotečních. V případě úrokových marží se však pro banky situace zlepšuje. Pokles se již zastavil a marže by naopak měly postupně růst s tím, jak bude Česká národní banka zvyšovat úrokové sazby. Porostou ceny úvěrů pro podnikatele a firmy a více komerční banky dostanou i za své přebytečné peníze uložené u centrální banky.

Finanční sektor je stabilní

Podle letošní (dubnové) zprávy analytické společnosti Moody’s je český bankovní sektor stabilní a stejný výhled měla firma i pro období nejbližších 12 až 18 měsíců. „Útraty domácností, zvyšující se zaměstnanost a nízké náklady na získání peněz budou podporovat kvalitu úvěrových portfolií a poptávku po úvěrech i v roce 2018. To vytvoří českým bankám příznivé prostředí,“ uvedl analytik Moody’s Arif Bekiroglu.

Vysoká kvalita aktiv

Důležitým kritériem nejen pro akcionáře, ale také pro Českou národní banku, která na český finanční sektor dohlíží, je podíl špatných úvěrů na rozpůjčovaných penězích. Zde si nejlépe vedla Česká spořitelna s pouhým 2,73procentním podílem takzvaných pohledávek se selháním.

Pod čtyři procenta se z hlediska tohoto ukazatele dostaly také Komerční banka (2,94 %), ČSOB (3,39 %), UniCredit Bank (3,50 %) a Raiffeisenbank (3,56 %). Nejhůře si naopak vedla Fio banka s devítiprocentním podílem pohledávek se selháním.

Obecně kvalitě úvěrových portfolií bank nahrává solidní ekonomický růst, rostoucí spotřeba domácností díky zvyšujícím se mzdám a klesající nezaměstnanosti či dobrá kondice firem, které mají dostatek zakázek.

Naprostou většinu trhu, přibližně čtyři pětiny všech klientských depozit, ovládají Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank. Úplně nejvyšší podíl na trhu má v tomto směru Česká spořitelna přibližně s 24 procenty, následována ČSOB s 23 procenty. Necelých 22 procent má na trhu s vklady Komerční banka.

 Důležitým ukazatelem je také poměr úvěrů ke vkladům. Český bankovní sektor se v tomto ohledu dlouhodobě pohybuje okolo 75 procent, což je jedna z nejnižších hodnot v EU.

„Přebytek celkových vkladů nad úvěry v systému poskytuje bankám dostatečnou rezervu hotovosti a zabezpečuje, že domácí bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí,“ uvádí na svém webu Česká národní banka.

ZISKY BANK

Čistý zisk bank v absolutních číslech (v mld. Kč)

 2015 2016

 Česká spořitelna 14,3 15,5 ?

 ČSOB 14 15,1 ?

 Komerční banka 13,1 14,1 ?

 UniCredit Bank 5,6 6 ?

 Moneta Money Bank 4,6 3,9 ?

 Raiffeisenbank 2,5 2,6 ?

 Expobank 0,105 0,337 ?

 Sberbank 0,23 0,272 ?

 Fio banka 0,53 0,178 ?

 Equa bank -0,283 0,106 ?

 

NEJZISKOVĚJŠÍ BANKY

Podíl zisku k vlastnímu kapitálu (v %), stav ke konci roku 2016

1. Moneta Money Bank

34,9

2. ČSOB

26,3

3. Komerční banka

22,4

4. Česká spořitelna

22,3

5. Fio banka

17,0

6. Raiffeisenbank

14,1

7. Expobank

12,2

8. UniCredit Bank

10,2

 

Útraty domácností, zvyšující se zaměstnanost a nízké náklady na získání peněz budou podporovat kvalitu úvěrových portfolií a poptávku po úvěrech i v roce 2018. Arif Bekiroglu analytik společnosti Moody’s

50,7 miliardy Kč byl čistý zisk čtyř největších bank (ČS, ČSOB, KB a UniCredit Bank) na českém trhu za rok 2016.

Zdroj: Hospodářské noviny, 6. 11. 2017


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace