Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
22.5.2013 |

Banky mají k dispozici obrovské množství zákaznických dat. Velká změna nastane, až je budou umět plně využít

Banky svůj byznys čím dál víc spojují s IT technologiemi. Podle Pavla Šišky, obchodního ředitele IBM Česká republika, se největší potenciál pro inovace nyní nabízí ve využití sociálních sítí a analytických nástrojů, které dokáží přeměnit data v cenné informace.

* HN: Jedním z problémů velkých firem je rychlost, jakou dokážou reagovat na změny na trhu. Jak jsou na tom z tohoto pohledu finanční instituce?

Finanční byznys je ze své podstaty poměrně konzervativní, banka není reklamní agentura, takže určitá rozvaha je u těchto institucí pochopitelná. Nemyslím si ale, že by se pružnost velkých finančních institucí a schopnost reagovat na změny na trhu výrazně lišila od ostatních velkých podniků.

* HN: Zavedeným bankám podle informací z trhu trvá rok a půl, než od vzniku záměru klienti můžou začít novou službu využívat. Jak staré jsou systémy tuzemských bank?

Jsou srovnatelné s těmi zahraničními. Z běžného standardu českým klientům nic nechybí. Velké možnosti se ale pro finanční instituce otevírají v oblasti analytických nástrojů. Banky i pojišťovny mají k dispozici obrovské množství dat. Teď jde o to, jak je co možná nejefektivněji přetvořit v relevantní informace a na jejich základě nabízet klientům lepší služby „na míru“.

* HN: Jaké jsou provozní náklady tuzemských bank na zlepšování iT systémů a na licenční poplatky?

Obecně se všechny banky snaží rozpočet na své IT systémy snižovat. Přitom kladou důraz na pokles provozních nákladů tak, aby mohly zvyšovat nebo alespoň udržovat svůj rozpočet na rozvoj a zavádění nových produktů a služeb.

*

HN: Jak se z pohledu iBM ve finančním sektoru projevil vznik nových bank v Česku?

S dvouletým odstupem se dá říct, že nové banky přinesly oživení. Protože vznikly na zelené louce, nemají složitou IT infrastrukturu, což je pro ně výhoda. Na rozdíl od velkých bank nabízejí i menší rozsah služeb užšímu okruhu klientů, což je technicky jednodušší. Zákazníky ale malé banky získávají spíše obchodním modelem postaveným na jednoduchém designu služeb a přívětivosti než díky IT inovacím.

* HN: Na jakých technologických inovacích se ve finančním sektoru nyní pracuje? Jaké jsou trendy?

Obecným trendem je narůstající využití cloudových technologií. Mobilní aplikace se již staly normální součástí našeho života. Jsou dvě oblasti, které mají největší potenciál rozvoje a které osobně považuji za nejzajímavější. Zaprvé je to práce se sociálními sítěmi – jak uvnitř, tak vně banky. Druhou oblastí s nekonečným potenciálem jsou takzvaná big data – budeme více a sofistikovaněji využívat strukturovaná, ale především nestrukturovaná data, která v každé firmě tvoří více než 80 procent veškerých dat.

* HN: Využívají banky při snaze o udržení a nabírání klientů a zvyšování provozních příjmů dostatečně nové technologie?

Banky se s novými nástroji, jako jsou sociální sítě, učí zacházet. Především v jejich analýze jsou ještě velké možnosti. Určitě nejde jen o to, aby byla banka s klientem „kamarád“ na Facebooku. Jeden známý nedávno rušil po deseti letech účet. Na přepážce vše hladce vyřídili, ale nepadl ani jeden dotaz na důvod odchodu. Když si pak posteskl na Twitteru, banka bleskurychle poprosila o zpětnou vazbu e-mailem. V tu chvíli ale už bylo pozdě, klienta ztratila. Takový scénář určitě není ideální, on– line komunikace musí ladit s tou off-line.

* HN: Jaké inovace klienty čekají poté, co banky přišly s bezkontaktními a mobilními platbami?

NFC (bezkontaktní rádiová technologie, pozn. red.) je spíše technologická než bankovní inovace. Pro klienta začne mít zásadní hodnotu teprve tehdy, jakmile NFC čipem bude moct nejenom zaplatit, ale také nastartovat své auto, otevřít svůj dům a dostat se do svého notebooku. Myslím si, že klienti uvidí a ocení především takové technologické novinky, které budou umět zohlednit jejich individuální potřeby, zájmy či časová omezení. Vývoj takových nástrojů umožňují stále se rozvíjející analytická řešení.

* HN: Kde nyní vidíte největší prostor pro bankovní inovace?

V příštích letech to budou hlavně analytické nástroje, které dokáží přeměnit strukturovaná i nestrukturovaná data v cenné informace.

* HN: Která z nominací do Bankovního inovátora vás zaujala?

Je jasně patrné, že pokud dnes chtějí banky uspět, musejí být inovativní prakticky stejně jako firmy technologické. Výrazné zastoupení mají v nominacích inovace, které využívají nové technologie – mobilní aplikace, bezkontaktní platby nebo virtuální pobočku. Dokazuje to, že světy IT a bankovnictví jsou si dnes blíž než kdykoli předtím.

***

Malé banky získávají zákazníky spíše obchodním modelem než díky IT inovacím.

Foto popis| INOVACE Banky se s novými nástroji, jako jsou sociální sítě, učí zacházet. Především v jejich analýze jsou ještě velké možnosti, říká Pavel Šiška, obchodní ředitel IBM Česká republika
Foto autor| FOTO: HN – MARTIN SVOZÍLEK

O autorovi| Olga Skalková, olga.skalkova@economia.cz


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace