Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
6.8.2014 | iHNED.cz

Text, který má hlavu a patu a dobře se čte. Vyzkoušejte si práci novinářů

Převést politické fráze či příliš odborné texty do běžně užívaných slov patří ke každodenní novinářské rutině. Nejde přitom jen o to, změnit cizojazyčné a speciální výrazy, ale zachovat také význam celého článku. Zkuste si v soutěži HN, jak byste to zvládli vy.

Smlouva, kterou jste uzavřeli se svou bankou o založení účtu, je sice právnicky košer, na první přečtení jí ale běžný klient porozumí jen s maximálním soustředěním. A co když ji má jasně, ale přitom správně převyprávět.

Práce novinářů není jen získávání informací a jejich předání čtenářům, posluchačům či divákům, ale právě často "přetlumočení" nezáživných a technokratických textů do srozumitelné řeči. A věřte, že to nebývá jednoduché. Koneckonců si to můžete sami vyzkoušet.

Pokud si myslíte, že níže uvedenému textu, který je dílem jedné tuzemské banky, rozumíte a že byste jej dokázali "přeložit" do srozumitelnějšího jazyka, pošlete nám vlastní verzi na info@nejbanka.cz.

Soutěžní text:

Běžný účet může být zrušen na základě písemné výpovědi příslušné smlouvy o účtu podané Vámi jako majitelem účtu. Výpověď musí být vždy Vámi podepsána.
Výpověď je zapotřebí podat zpravidla osobně na kterékoli pobočce s tím, že přejímající pobočka zkontroluje všechny náležitosti výpovědi a předá ji pobočce, která spravuje tento účet, k vyřízení. Banka akceptuje také doručení poštou, popř. třetí osobou, a to pouze s Vaším úředně ověřeným podpisem.
Výpověď je možné podat přes obchodní místo. Pokud je výpověď podána volnou formou dopisu písemně, banka tuto žádost akceptuje, pokud obsahuje všechny níže uvedené náležitosti výpovědi: název, číslo a měna účtu, podpis majitele účtu podle podpisového vzoru. Dále úřední ověření podpisu a instrukce k vypořádání zůstatku (zda má být vyplaceno v hotovosti, nebo bezhotovostně).
Výpovědní lhůta při výpovědi rámcové smlouvy v případě, že vlastníte platební kartu, je 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi bance. Běžný účet může být zrušen první den po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta, která činí 1 měsíc, končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, tak posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Autoři dvou nejlepších návrhů získají dárkový balíček a roční předplatné Hospodářských novin. Ceny do soutěže věnovali partneři výzkumu Nejlepší banka 2014 a Nejlepší pojišťovna 2014, společnosti KPMG a IBM.

Nejlepší návrhy na srozumitelnější text uveřejníme na IHNED.cz a na stránkách Hospodářských novin.


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace