Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
18.9.2014 | Hospodářské noviny

VELKÉ BANKY LÁKAJÍ NA ŠÍŘI SLUŽEB, MENŠÍ HLAVNĚ NA NIŽŠÍ POPLATKY

Běžné účty fyzických osob spravuje nejlevněji GE Money Bank. Jak vyplývá z údajů agentury Datank, k první příčce pomohly bance hlavně výsledky v kategoriích „racionální“ a „šetřivý“ klient. Pokud si totiž zájemci opatří její konto Genius Free and Flexi, neplatí za jeho správu žádný poplatek, a na používání tohoto konta mohou dokonce díky bonusům vydělat. U racionálního klienta asi 60 korun, v případě šetřivých klientů přes 21 korun za měsíc. Daleko dráže vyjde ovšem proti loňsku správa účtu u GE její konzervativní zákazníky. Banka totiž zrušila účet Genius Gratis, díky němuž dostávali jeho majitelé poštou zdarma výpisy a neplatili ani za výběry, vklady nebo platby na přepážce.
Druhá Fio banka má nejlevnější účet pro bezstarostné, ale také konzervativní klienty. Air Bank, která v loňském roce nabízela nejlevnější účet dokonce ve čtyřech ze šesti sledovaných profilů, by se v letošním roce nejvíce vyplatila náročným klientům. V celkovém hodnocení se ale neobjevuje, protože její nabídka je příliš úzká a nenabízí dostatek sledovaných produktů, například hypotéky. V případě účtů pro studenty je nejvstřícnější Komerční banka. Ti mohou na účtu u této banky včetně bonusů vydělat 25 korun měsíčně.
V hodnocení běžných účtů podle výše poplatků opět patřila většina předních příček novým bankám, založeným na internetových službách, které se v pořadí Fio banka, Zuno Bank a Equa bank zařadily za vítěznou GE Money Bank. Zuno Bank, Equa bank, mBank ani Air Bank však nenabízejí běžné účty pro bezstarostné a konzervativní klienty. Byly tak hodnoceny ve čtyřech kategoriích, což vlastně odráží situaci na českém bankovním trhu. Při porovnávání nabídky bank, které zde působí, získávaly totiž větší instituce určitý náskok díky širší nabídce produktů a služeb a jejich větší dostupnosti pro klienty. Nové banky s menší nabídkou produktů v tomto případě spíše ztrácely a vylepšovaly si pozici nízkými poplatky u běžného účtu, případně výhodnými úrokovými sazbami. Náklady na běžný účet přitom byly i v letošním roce kategorií, které bankovní domy přisuzovaly v jejich hodnocení nejvyšší váhu důležitosti, a to přes 23 procent.
Novým bankám kromě GE Money zdařile čelila UniCredit Bank, kterou lze označit za skokana roku. Souvisí to se zavedením nového U konta, které začala banka zájemcům nabízet letos v dubnu. Pokud dosáhne klientův obrat na jejím novém účtu 12 tisíc korun měsíčně, za správu konta nic neplatí. Do této částky se ale nezapočítávají transakce, které klient uskutečnil na pobočce banky. U konto přispělo k tomu, že jsou běžné účty UniCredit Bank mezi třemi nejméně nákladnými u čtyřech ze šesti sledovaných typů zákazníků: u bezstarostných, racionálních, šetřivých a konzervativních. Z porovnání nákladovosti běžných účtů bank u šesti sledovaných klientských profilů je také možné odvodit, na jaké typy zákazníků se jednotlivé bankovní domy zaměřují. V případě bank, jako jsou Zuno Bank nebo Air Bank, jsou to především klienti, kteří preferují on-line přístup k bance a všem realizovaným transakcím. Pro konzervativní klienty, kteří využívají spíše tradiční produkty, vychází nejvýhodněji účet Fio banky nebo Poštovní spořitelny.
Z jednadvaceti bank, které nabízejí produkty a služby na českém trhu, jich bylo do souhrnného hodnocení zařazeno sedmnáct proti loňským třinácti. Aby byla banka zařazena do celkového hodnocení, musí splnit alespoň dvě třetiny sledovaných ukazatelů. Letos mezi nimi z tohoto důvodu chybí kromě Air Bank také Evropsko-ruská banka, ING Bank a Wüstenrot hypoteční banka. Hodnocení vycházelo z porovnání měsíčníchpoplatkůzákazníkůbankasazebníkůtěchto institucí za vedení účtu a operace, které proběhly letos v červnu. Proto nebylo možné vzít při hodnocení v úvahu změny, k nimž došlo po tomto datu, což se týká České spořitelny či Raiffeisenbank.
Stejně jako loni byli klienti bank zařazeni do šesti kategorií – bezstarostný, racionální, šetřivý, náročný, konzervativní a student. Porovnávány byly účty s průměrným měsíčním zůstatkem od 15 tisíc korun u šetřivého klienta a studenta se stejným požadovaným měsíčním obratem po zůstatek 100 tisíc korun u náročného klienta.

****

Náklady na účet
(celkové pořadí hodnocení v %)
1 GE Money Bank 88,61
2 Fio banka 87,16
3 Zuno Bank 85,83
4 Equa bank 85,57
5 UniCredit Bank 81,91
6 Poštovní spořitelna 70,36
7 mBank 70,13
8 Sberbank 67,04
9 Komerční banka 53,82
10 LBBW Bank CZ 50,22
11 Waldviertler Sparkasse 49,71
12 Raiffeisenbank im Stiftland 39,35
13 Česká spořitelna 38,94
14 Citibank Europe 35,70
15 ČSOB 32,64
16 Oberbank 32,30
17 Raiffeisenbank 30,53
Zdroj: Datank

Kdo jsou a jak se chovají uvedení klienti Definice nezahrnuje jen chování v souvislosti s běžným účtem, ale širší definici klienta (v Kč/měsíc, po přičtení měsíčních čistých výnosů na účtu, údaje za rok 2014)

BEZSTAROSTNÝ Bezstarostný, lehkomyslný klient produktivního věku, který nemá zájem o bankovní nabídku ani o nastavení svých služeb. Se záležitostmi ohledně svých financí chce trávit co nejméně času, ideální je pro něj je vůbec neřešit. Vzhledem k poměrně dobrému finančnímu zajištění neřeší výši poplatků ani úspornost svého jednání při využívání bankovních služeb. Od své banky vyžaduje maximální jednoduchost a tzv. „uživatelskou přívětivost“, nepotřebuje detailní přehled o bankovních produktech. Přestože má vysoký průměrný zůstatek na účtu, nemá potřebu výrazněji spořit či investovat. S bankou komunikuje jak osobně – na pobočce, tak prostřednictvím elektronického bankovnictví. K zadlužení má spíše pozitivní vztah.

Fio banka 91,3 FIO OSOBNÍ ÚČET Citibank Europe 119,5 CITIKONTO PLUS UniCredit Bank 122,8 U KONTO Waldviertler Sparkasse 190,6 OSOBNÍ účet Sberbank 193,5 FÉR konto – varianta PLUS Poštovní spořitelna 205,3 ERA OSOBNÍ ÚČET LBBW 207,3 IQ konto zdarma Raiffeisenbank 212,7 eKonto KOMPLET Raiffeisenbank im Stiftland 222,1 Běžný účet GE Money Bank 237,8 Konto GENIUS FREE & FLEXI KB 251,9 MŮJ ÚČET Česká spořitelna 272,8 Osob. účet ČS II + služby v rámci bal. 29 Kč ČSOB 278,7 ČSOB KONTO Oberbank 280,2 ŽIROKONTO PLUS Evropsko-ruská banka 491,0 Běžný účet pro FO

RACIONÁLNÍ Velmi dobře informovaný, má přehled o nabídce nejen své banky. Při využívání bankovních služeb se chová velmi racionálně, cena produktů a služeb však pro něj není při výběru banky jediným kritériem. Vedle ceny zohledňuje také kvalitu a poskytovaný servis. Od své banky vyžaduje zejména výhodnou nabídku, která mu umožní využívat produkty a služby úsporně. Na svém běžném účtu disponuje středním zůstatkem, je ochoten spořit i zadlužit se (spotřebitelský úvěr spíše než hypotéka). Svůj účet využívá poměrně hodně, výhradně bezhotovostním způsobem (je to pro něj výhodnější).

GE Money Bank -60,4 Konto GENIUS FREE & FLEXI Air Bank -44,0 MALÝ TARIF UniCredit Bank -0,4 U KONTO mBank 0,0 mKonto Zuno Bank 0,0 ÚČET PLUS Equa bank 0,4 BĚŽNÝ ÚČET Citibank Europe 0,7 CITIKONTO PLUS Poštovní spořitelna 8,4 On-line účet Fio banka 8,8 FIO OSOBNÍ ÚČET Česká spořitelna 18,1 INTERNETOVÝ osobní účet ČS iÚčet Sberbank 19,8 FÉR konto – varianta START KB 47,3 MŮJ ÚČET + balíček LBBW 64,9 IQ konto zdarma Oberbank 84,2 ŽIROKONTO PLUS Waldviertler Sparkasse 86,7 OSOBNÍ účet ČSOB 87,4 ČSOB KONTO Raiffeisenbank im Stiftland 105,1 Běžný účet Raiffeisenbank 128,6 eKonto KOMPLET Evropsko-ruská banka 316,6 Běžný účet pro FO

NÁROČNÝ Náročný, rozvážný klient v produktivním věku. Je poměrně bonitní, disponuje vysokým zůstatkem na účtu. O nabídce produktů a služeb je rád podrobně informován. Zajímá se o své finance, vyžaduje však k tomu profesionální přístup banky, kvalitní poradenství a péči o něj jako o zákazníka. Běžný účet využívá poměrně hodně (počet transakcí), vedle něj je ochoten se výrazněji zadlužit (v řádech mil. Kč), ale i investovat či jinak zhodnocovat své finanční prostředky. Vyžaduje osobní přístup banky, v každodenním kontaktu však využívá také elektronické bankovnictví. Při platebním styku volí bezhotovostní formu.

Air Bank -54,6 MALÝ TARIF UniCredit Bank -0,7 Konto PREMIUM Zuno Bank 0,0 ÚČET PLUS Equa bank 1,5 BĚŽNÝ ÚČET Fio banka 26,3 FIO OSOBNÍ ÚČET Sberbank 60,7 FÉR konto - varianta PLUS Citibank Europe 63,8 CITIKONTO PLUS Poštovní spořitelna 64,5 Online účet GE Money Bank 85,5 Konto GENIUS FREE & FLEXI KB 103,0 MŮJ ÚČET + balíček mBank 105,0 mKonto LBBW 112,5 Konto 5 za 50 Raiffeisenbank 128,3 eKonto KOMPLET Oberbank 132,3 ŽIROKONTO PLUS Waldviertler Sparkasse 154,3 OSOBNÍ účet Popular Raiffeisenbank im Stiftland 159,6 Běžný účet Česká spořitelna 165,6 Osob. účet ČS II + služby v rámci bal. 29 Kč ČSOB 166,5 ČSOB KONTO Evropsko-ruská banka 397,4 Běžný účet pro FO

ŠETŘIVÝ Informovaný, má přehled o nabídce bank a zejména cenách, které nabízejí. Vzhledem k nízkému obratu na účtu i nižšímu průměrnému zůstatku se klient příliš nezajímá o spořicí ani úvěrové produkty. Svůj běžný účet využívá spíše méně, platby však provádí výhradně bezhotovostním způsobem, právě kvůli výhodnějšímu zpoplatnění, o kterém má přehled. V komunikaci s bankou se spokojí s elektronickým přístupem, návštěvu na pobočce ani osobní přístup bankéře nevyžaduje. Jeho hlavním požadavkem směrem k bance je levnost nabídky. Nechce platit víc než musí, proto hledá vždy cenově nejvýhodnější nabídku.

GE Money Bank -21,3 Konto GENIUS FREE & FLEXI Sberbank -3,9 FÉR konto – varianta START Equa bank -0,1 BĚŽNÝ ÚČET Poštovní spořitelna -0,1 On-line účet UniCredit Bank -0,1 U KONTO Air Bank 0,0 MALÝ TARIF Fio banka 0,0 FIO OSOBNÍ ÚČET mBank 0,0 mKonto Zuno Bank 0,0 ÚČET PLUS LBBW 21,5 IQ konto zdarma KB 24,0 MŮJ ÚČET Waldviertler Sparkasse 57,7 OSOBNÍ účet ČSOB 60,9 ČSOB KONTO Raiffeisenbank im Stiftland 71,9 Běžný účet Oberbank 72,9 ŽIROKONTO Česká spořitelna 86,9 Osobní účet ČS II Raiffeisenbank 100,9 eKonto MINI Citibank Europe 168,5 CITIKONTO PLUS Evropsko-ruská banka 263,2 Běžný účet pro FO

KONZERVATIVNÍ Konzervativní klient vyššího věku (66 a více let) s důrazem na tradiční produkty a přístup banky. Ve svém chování v oblasti financí je konzervativní a to vyžaduje také od své banky. Konzervativní, tradiční přístup a stabilitu. Sám nevyhledává inovace a nové produkty bank, občas je však využívá. Disponuje středně vysokým zůstatkem na účtu, jeho obrat i počet provedených transakcí je však nízký. Platby provádí bezhotovostním i hotovostním způsobem, přestože s bankou komunikuje i prostřednictvím elektronického bankovnictví, větší důraz klade na osobní tradiční přístup banky.

Fio banka 75,5 FIO OSOBNÍ ÚČET Poštovní spořitelna 121,6 ERA OSOBNÍ ÚČET - senior Waldviertler Sparkasse 137,7 OSOBNÍ účet UniCredit Bank 167,9 U KONTO GE Money Bank 188,7 Konto GENIUS FREE & FLEXI Sberbank 189,6 FÉR konto – varianta START Raiffeisenbank im Stiftland 189,7 Běžný účet KB 202,3 MŮJ ÚČET Česká spořitelna 204,1 Osob. účet ČS II + služby v rámci bal. 29 Kč LBBW 221,0 IQ konto zdarma Oberbank 236,8 ŽIROKONTO PLUS ČSOB 248,9 ČSOB KONTO Raiffeisenbank 262,7 eKonto KOMPLET Citibank Europe 332,9 CITIKONTO PLUS Evropsko-ruská banka 446,8 Běžný účet pro FO

STUDENT Mladý člověk, student, s malým zůstatkem a obratem na účtu. O bankovních produktech je poměrně dobře informován, vedle běžného účtu však nabídku banky příliš nevyužívá, není ochoten se zadlužit a vzhledem k nižší bonitě ani příliš spořit. Ve vztahu k bance se snaží chovat racionálně, využívá tak nabízené studentské výhody. Platby provádí výhradně bezhotovostně, protože je to výhodnější. Je spokojen s elektronickým způsobem komunikace s bankou, osobní přístup nijak zvlášť nepotřebuje.

KB -25,4 KONTO G2.2 + balíček GE Money Bank -21,3 Konto GENIUS FREE & FLEXI Sberbank -3,9 FÉR konto – varianta START Waldviertler Sparkasse -0,3 S-club účet Equa bank -0,1 BĚŽNÝ ÚČET Poštovní spořitelna -0,1 ON-LINE ÚČET UniCredit Bank -0,1 U KONTO pro mladé Air Bank 0,0 MALÝ TARIF Fio banka 0,0 FIO OSOBNÍ ÚČET mBank 0,0 mKonto Zuno Bank 0,0 ÚČET PLUS ČSOB 5,9 STUDENTSKÉ KONTO Evropsko-ruská banka 6,0 Studentský program Raiffeisenbank im Stiftland 9,1 Běžný účet - studenti Česká spořitelna 17,9 FRESH ÚČET LBBW 21,5 IQ konto zdarma Oberbank 47,9 STARTKONTO Raiffeisenbank 48,9 Student Citibank Europe 168,5 CITIKONTO PLUS


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace