Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
22.5.2017

Pohled odborníka: Největší výzvou je dotáhnout produkty a řešení spojené s umělou inteligencí do praxe

Banky se dnes bez technologií neobejdou. S jistou mírou nadsázky by se dalo říci, že jsou na nich v konkurenčním boji závislé. Pár otázek jsme položili řediteli pro finanční instituce společnosti IBM Česká republika Romanu Mentlíkovi.

Technologický pokrok je ve světě bankovnictví jedním z leitmotivů. Jak je podle vás možné ho dobře využívat a zároveň tím nadměrně nezatěžovat zákazníky?
Technologický pokrok nejen v bankovnictví není nový jev – pokud to řeknu trochu “nadsazeně”, tak se projevuje minimálně posledních 100 let. Podle mého názoru jde o to, aby tento pokrok a hlavně jeho výsledky byly využity ve prospěch zákazníků a pokud se podíváme na produkty posledních let – internetové bankovnictví, banka v mobilu, ale v minulosti i představení platební karty v různých technologických modifikacích, vše toto mělo jednoznačně pozitivní efekt na nás jako zákazníky. Jsem přesvědčen, že tento trend bude i nadále pokračovat. Je pravdou, že stále vice bude technologický pokrok ovlivňovat i míru bezpečnosti dat, respektive práce s finančními nástroji.

V čem dnes dobře funguje spolupráce mezi bankami a technologickými společnostmi?
Odvážil bych se říci, že skoro všude – vidíme to na každém kroku, prakticky v každém projektu, který finanční instituce realizují. Není dnes změny, která by v sobě nezahrnovala prvky, které jsou produkovány technologickými – a nejenom těmito, společnostmi.

Kde by naopak spolupráce zasloužila větší pozornost, než je tomu dnes?
Osobně si myslím, že stále určitě rezervy jsou v oblasti “aktivního využívání” nových technologií. Konkrétně mám na mysli situaci, kdy na “front-endech”, tzn. v oblastech přímého kontaktu se zákazníky lze pro-aktivněji využívat moderní technologie a to hlavně v oblasti aplikace analytických nástrojů tak, aby zákazníkovi navrhovali optimální produkty, respektive jejich kombinace dle konkrétních potřeb a životní situace klienta.

Jak byste srovnal evropský trh se softwarovými řešeními v porovnání se světem?
S trochou nadsázky můžu říci, že evropský trh je právě tím určujícím pro celý svět, jinými slovy je určitě na výši a dokladem toho je, že obecně evropské finanční instituce jsou leadry ve svých segmentech.

Jaké jsou vize a výzvy do budoucnosti?
Určitě největší výzvou je “dotáhnout” produkty a řešení spojené s umělou inteligencí do praxe a to tak, aby byly využity ve správný čas a hlavně na správném místě.

IBM je dlouhodobým partnerem výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. V čem vidíte jeho hlavní přínos?
IBM je velmi hrdá na to, že je dlouhodobým partnerem tohoto projektu. Jedním z hlavních důvodů je právě rozmanitost platforem a forem, na kterých se tento projekt v průběhu roku uskutečňuje. Důležitým aspektem je určitě i forma hodnocení, při které je zabezpečena maximální objektivita. A v neposlední řadě je naše přesvědčení, že projekty podobného typu jsou přesně ty, které pomáhají pozitivnímu vývoje v oblasti finančních služeb, což je i identický cíl pro IBM.

Podle čeho se vy sám orientujete v záplavě bankovních nabídek a produktů?
V tomto případě musím konstatovat, že asi nejlépe to vystihne rčení, že “kovářova kobyla chodí bosa”. Není to ani způsobeno tím, že bych produktům nerozuměl, ale je jich tolik, že podle mne není ve schopnostech jednotlivce toto vyhodnocení reálně dělat. Proto se těším na okamžik, až mi některá finanční instituce osloví s nabídkou “opravdu personalizovaného advisora” – třeba na bázi umělé inteligence, která mi takové produkty a jejich kombinaci, které budou odpovídat mým potřebám a reflektovat moji aktuální situaci.
 


zpět

Partner: Vyhlašovatel:
IBM Hospodářské noviny
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace