Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
13.6.2017

Pohled odborníka: Pojišťovny se snaží inovovat svou nabídku a technologie v ní hrají významnou roli

Při zahájení on-line hlasování o Pojišťovacího inovátora 2017 jsme se zeptali Marka Richtera, partnera v oddělení Auditorských služeb PwC ČR, jak se dívá na současné pojišťovnictví.

Jak vnímáte dnešní pojišťovací trh z hlediska nabídky produktů a služeb?
Základní nabídka produktů na českém trhu odpovídá jeho velikosti a vyspělosti české ekonomiky. Trh je i dostatečně konkurenční a každý klient by si na něm měl dokázat najít to, co potřebuje.

Ve které oblasti jsou největší možnosti pro rozvoj pojišťovnictví? Co přináší rozvoj technologií?
Pojišťovny se snaží inovovat svou nabídku a technologie v ní hrají významnou roli. Ať už jde o možnosti on-line prodeje pojistných produktů či například nejrůznější mapy a modely vzniklé díky datové analýze, které jsou již realitou, až po využití dronů při likvidaci pojistných událostí.

Kde vidíte možná úskalí, na které by mohlo pojišťovnictví narazit?
Podle našich průzkumů představovali aktuálně největší hrozbu pro české pojišťovny nízké úrokové sazby a s nimi související nepříliš uspokojivá výnosnost investičních produktů. S očekávaným růstem sazeb by se situace v této oblasti mohla postupně zlepšovat. Rovněž se zvyšují pojistná plnění pojišťoven. Nejen pojišťovny mají v Česku výhrady k příliš složité regulaci. Mezi pětku největších hrozeb se zařadila i kybernetická rizika. Osobně mě těší zodpovědnost pojišťoven, že si tyto hrozby uvědomují a snaží se je nepodcenit.

Jsou v českém právním řádu nějaké nejasnosti, které brání rozvoji sektoru?
Český právní řád je hodně propojen s evropskou legislativou. Zároveň na pojišťovny významně dopadá řada pravidel, která není přímo odvětvově specifická. Horkým tématem v pojistném sektoru je tak beze sporu Solvency II a GDPR.

Jak je možné se úspěšně bránit pojišťovacím podvodům?
Důležitá je prevence, ale úplně vyhnout se jim asi nedá. Pomoci může také robotizace procesů, neboť robot na rozdíl od člověka, alespoň zatím, sám od sebe podvádět a krást nebude. Pomáhá rovněž analýza velkých dat a ověřování pojistných událostí např. při katastrofách nebo na velkých investičních projektech s využitím dronů.

Pojišťovnictví je poměrně významnou součástí české ekonomiky. Myslíte, že je to v celospolečenském kontextu odpovídajícím způsobem oceňováno?
Pojištění patří mezi produkty, u nichž si přejeme, abychom je nikdy nemuseli použít. Pokud ale k nepříjemné události dojde, zpravidla je oceníme. Z celospolečenského hlediska můžeme určitě zmínit pozitivní přínos pojišťoven v době katastrofických událostí, jakými byly například povodně. Pojišťovny možná stále nekomunikují dostatečně jasně veřejnosti svůj přínos.

Podle čeho se vy sám rozhodujete pro výběru pojišťovny?
Podle toho, zda co nejlépe vyhovuje mým požadavkům. Nabídky jednotlivých pojišťoven se zpravidla liší v detailech, ale právě ty rozhodují. Proto každému doporučuji číst pojistné podmínky, ptát se známých na jejich konkrétní zkušenost a pečlivě vybírat.

Chybí vám na českém trhu nějaký pojišťovací produkt nebo služba?
Mé stávající potřeby v oblasti pojistných služeb jsou momentálně uspokojeny. Stále je ale možné pracovat na zákaznické přívětivosti prodejních kanálů, zejména těch elektronických.
 


zpět

Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace