Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
16.8.2017

Vyhlášení Nejlepší banky 2017 a Nejlepší pojišťovny 2017 bude 1. listopadu!

Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka 2017 a Nejlepší pojišťovna 2017 letos vyhlašujeme již podeváté. Prvenství ve výzkumu získá ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře).

Projekt má za cíl podpořit rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru, poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci se snadněji zorientovat v produktech a službách, které finanční instituce nabízejí.

Ve výzkumu se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů. Potřebná data jsou shromažďována z webových stránek, sazebníků a výročních zpráv. Nedílnou součástí podkladů pro analýzy jsou také mystery testování (shopping, calling, mailing) u všech hodnocených institucí.

Hodnotí se také Bankovní inovátor, kde mají velkou šanci uspět menší banky, a Pojišťovací inovátor. V těchto kategoriích jsou hodnoceny produkty a služby nominované samotnými bankami a pojišťovnami, které tak mohou představit široké veřejnosti zajímavé novinky v nabídce.

Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna jsou nejrespektovanější cenou svého druhu v České republice. Vítězové budou oznámeni na slavnostním vyhlášení výsledků 1. listopadu 2017.

***

Vyhlašovatelem výzkumu Nejlepší banka 2017 a Nejlepší pojišťovna 2017 jsou Hospodářské noviny, partnery výzkumu  jsou společnost IBM Česká republika a PwC Česká republika, odbornými partnery jsou Česká bankovní asociace a Česká asociace pojišťoven. Zpracovatelem výzkumu je agentura Datank. Výzkum probíhá pod záštitou viceguvernéra České národní banky prof. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.


zpět

Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace