Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
31.10.2017

Životní pojištění je zase o něco výhodnější. U neživotního pojištění se vyplatí důkladně si zmapovat trh

V rámci výzkumu Nejlepší pojišťovna 2017 srovnávala analytická agentura Datank, která za výzkumem stojí, ceny životního a neživotního pojištění. Na modelových situacích porovnala, kolik lidé zaplatí za investiční a rizikové životní pojištění, pojištění nemovitosti, domácnosti a pojištění vozidla.

Nabídka investičního životního pojištění je zase výhodnější

Pokud alespoň trošku myslíte na situace, kdy se může stát něco ne úplně pozitivního nebo předvídatelného, je dobré mít přehled o životním pojištění, které je aktuálně na trhu. Finanční krytí při úrazu, smrti, trvalých následcích, hospitalizaci, vážných onemocněních či invaliditě asi neodvrátí příčinu, ale pomůže minimalizovat důsledky. Analytici otestovali pojišťovny na konkrétním příkladu třicetiletého muže, který hodlá platit na investiční životní pojištění měsíčně 1500 korun po dobu třiceti let a požaduje 1 mil. Kč v případě trvalých následků nebo úmrtí. Datank ceny porovnal podle standardizovaného ukazatele nákladovosti (SUN), který mají pojišťovny povinnost klientovi předkládat jako součást kalkulace investičního životního pojištění. Nejlépe dopadla Allianz, následovaná pojišťovnou UNIQA a třetí GENERALI. Při srovnání s rokem 2016 se situace značně změnila, vloni byly na stupních vítězů první GENERALI, druhá AXA a třetí METLIFE. Podstatné je to, že v průměru se u sledovaných pojišťoven podíl pojistného k investování (ukazatel SUN) meziročně zvýšil o tři procentní body, což je dobrá zpráva pro klienty.

U rizikového životního pojištění porovnávali analytici jednotlivé pojišťovny na obdobném příkladu, ovšem při délce pojištění do 60 let věku a hodnotili tentokrát měsíční cenu pojistného. Vyplacení 1 milionu korun v případě trvalých následků nebo smrti úrazem je možné krýt měsíční platbou ve výši od 185 korun. Takto cenově nejdostupnější pojišťovnu Allianz následuje pojišťovna METLIFE (204 korun měsíčně) a Komerční pojišťovna (226 korun měsíčně). U šesti pojišťoven se však cena pojistného u modelového příkladu dostala na 300 a více korun měsíčně.

„Výzkum jednoznačně potvrdil, že trend zvyšování transparentnosti produktů, větší nabídka individuální volby krytí jednotlivých rizik i důraz pojišťoven na segmentaci a sledování škodních průběhů výrazně odlišují ceny produktů a zvyšují konkurenci. I díky rozvoji digitalizace a srovnávacích nástrojů lze tak jednodušeji a efektivněji vybírat z nabídky trhu nejvhodnější řešení,“ dodává Tomáš Síkora, expert na pojišťovnictví a zprostředkování finančních produktů a člen advisory boardu výzkumu Nejlepší pojišťovna.

U pojištění nemovitosti a domácnosti má silnou pozici MAXIMA

Oblast neživotního pojištění hodnotili analytici agentury Datank podle roční výše pojistného u pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění vozidel, a to vždy na dvou různých modelových příkladech. Pokud si chcete pojistit rodinný dům v hodnotě čtyř nebo šesti milionů korun, měli byste zamířit do pojišťovny MAXIMA. Na dalších stupních vítězů se v první modelové situaci seřadily pojišťovna DIRECT a SLAVIA, v druhém případě hodnotnější nemovitosti UNIQA a třetí SLAVIA.

Pokud si chcete pojistit domácnost pražského bytu třeba proti požáru, zatečení nebo vloupání, a to na pojistnou částku 1,5 milionů korun, opět vítězí MAXIMA. Při srovnání čtrnácti životních pojišťoven uspěla také pojišťovna ERGO a SLAVIA. Při modelové situaci pojištění bytu na 0,8 milionu korun se na stupních vítězů seřadily MAXIMA, UNIQA a EGO.

Úplně jiná situace je v segmentu pojištění vozidel. Zde se do výsledné ceny promítá celá řada faktorů, jako je značka pojišťovaného vozidla, rok výroby, výkon, místo registrace vozidla a další. To všechno analytici zohlednili ve dvou rozdílných modelových situacích. Povinné ručení a havarijní pojištění na dva roky starý Renault Clio s malým výkonem motoru a majitelem bydlícím v Českém Brodě se na nejvýhodnější ceny dostanete u pojišťovny UNIQA, následované ČSOB Pojišťovnou a pojišťovnou DIRECT. Pokud vlastníte novou Škodu Octavii s výkonem motoru 132 kW a bydlíte v Praze, zajděte do České podnikatelské pojišťovny, Allianz nebo třetí nejlépe hodnocené České pojišťovny. Celkově se ceny pojištění vozidel dost výrazně liší. Rozdíly dosahují u všech typů neživotního pojištění i mnoha desítek procent. Zmapovat si trh se proto rozhodně vyplatí.

„Jakkoli každý dobře ví, co je pojištění a jistě je schopen rozeznat i jeho základní druhy, málokdo se orientuje v cenách a tarifech pojišťoven. Pojištění je totiž produkt značně složitý a obtížně srovnatelný – to platí jednoznačně pro produkty pojištění životního, ať rizikového nebo s více či méně významnou investiční složkou, a to zejména pro značnou variabilitu a modularitu nabízených produktů. Ovšem ani neživotní pojištění není snadné objektivně cenově porovnat, a to i pro specializované srovnávače, pro množství parametrů, které mají na cenotvorbu vliv. Proto jsou snahy analytiků o objektivní srovnání a zmapování trhu a nabídky pojišťoven jistě zajímavé a přínosné, jak pro veřejnost, tak pro pojišťovny samotné," říká Jakub Kolář, senior manažer auditorských služeb PwC.

Závěry letošního výzkumu lze interpretovat tak, že pojišťovny v období rostoucí ekonomiky stupňují boj o klienta, jenž by v důsledku měl nyní z jejich konkurenčního boje profitovat. Zároveň vnímám pokračující snahu pojišťoven segmentovat pomocí vyspělejší a robustnější analytiky pojistný kmen a rizika stále podrobněji, což s nejvyšší pravděpodobností povede k dalšímu rozevírání nůžek v ceně pojistného. Rovněž očekávám, že v pojišťovnictví nadále poroste vliv invovací i tempo změn v míře odpovídající potřebám současné smartphone generace, kterou bych rozhodně neomezoval na tzv. milleniály, resp. generaci Y," doplňuje odborník na finanční sektor Jaroslav Peyerl ze společnosti IBM Česká republika.

***

Vyhlašovatelem výzkumu Nejlepší banka 2017 a Nejlepší pojišťovna 2017 jsou Hospodářské noviny, partnery výzkumu  jsou společnosti IBM Česká republika a PwC Česká republika, odbornými partnery jsou Česká bankovní asociace a Česká asociace pojišťoven. Zpracovatelem výzkumu je agentura Datank. Výzkum probíhá pod záštitou viceguvernéra České národní banky prof. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace