Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna Nejlepší banka

Kulatý stůl Hospodářských novin – Digitalizace platebních procesů a jeho dopady na účastníky trhu a spotřebitele, 13. 4. 2017

Foto: Václav Vašků


Zpět

Partneři: Vyhlašovatel:
IBM pwc Hospodářské noviny
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace