Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018

Bankovní inovátor - popis kategorie

Bankovní inovátor je samostatnou kategorií výzkumu Nejlepší banka.

V souvislosti s trendem digitalizace a s ohledem na plánované otevírání API internetového bankovnictví jsme se i my rozhodli pro změnu vnímání této kategorie.

Za inovaci považujeme i nadále uvedení zcela nového produktu nebo služby na trh. Velký důraz by měl být kladen na novinky v oblasti zavádění technologických změn určených koncovým klientům.

Cílem je představit široké veřejnosti zajímavé novinky v nabídce bankovních domů. Inovativnost nominací posuzuje nejprve Advisory Board výzkumu a poté veřejnost sama prostřednictvím online hlasování.  

Nominovat do této kategorie mohou všechny banky a pobočky zahraničních bank, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB. Banky samy bezplatně nominují inovativní produkt, službu nebo technologickou změnu uvedenou na trh v průběhu roku 2017 nebo 2018. V době přihlášení musí být nominovaný počin již zaveden na trhu. Inovativní počin musí být určen pro retailovou klientelu.

Online hlasování veřejnosti probíhalo od 29. května do 15. června 2018.

Vítěz kategorie bude oznámen na slavnostním vyhlášení výsledků 30. října 2018 spolu s celkovými výsledky výzkumu Nejlepší banka 2018 a Nejlepší pojišťovna 2018.

Pro dotazy ohledně nominací do kategorie se obraťte, prosím, na nejbanka@economia.cz
___________________________________________________________________________

Za inovaci NEpovažujeme dílčí změny stávajících produktů, změnu názvu, procenta úročení nebo rozšíření prodejní sítě.


Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace