Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna Nejlepší banka

Bankovní inovátor - popis kategorie

Bankovní inovátor je samostatnou kategorií výzkumu Nejlepší banka.

V souvislosti s trendem digitalizace a s ohledem na plánované otevírání API internetového bankovnictví jsme se i my rozhodli pro změnu vnímání této kategorie.

Za inovaci považujeme i nadále uvedení zcela nového produktu nebo služby na trh. Velký důraz by měl být kladen na novinky v oblasti zavádění technologických změn určených koncovým klientům.

Cílem je představit široké veřejnosti zajímavé novinky v nabídce bankovních domů. Nově bude inovativnost nominací posuzovat nejprve Advisory Board výzkumu a poté veřejnost sama prostřednictvím online hlasování.  

Nominovat do této kategorie mohou všechny banky a pobočky zahraničních bank, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB. Banky samy bezplatně nominují inovativní produkt, službu nebo technologickou změnu uvedenou na trh v průběhu roku 2016 nebo 2017. V době přihlášení musí být nominovaný počin již zaveden na trhu. Inovativní počin musí být určen pro retailovou klientelu.

Online hlasování veřejnosti bude probíhat od 23. května do 12. června 2017.

Vítěz kategorie bude oznámen na slavnostním vyhlášení výsledků 1. listopadu 2017 spolu s celkovými výsledky výzkumu Nejlepší banka 2017 a Nejlepší pojišťovna 2017.

Pro dotazy ohledně nominací do kategorie se obraťte, prosím, na ondrej.suchanek@economia.cz
___________________________________________________________________________

Za inovaci NEpovažujeme dílčí změny stávajících produktů, změnu názvu, procenta úročení nebo rozšíření prodejní sítě.


Partneři: Vyhlašovatel:
IBM pwc Hospodářské noviny
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace