Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018

Celkový přehled nominací do kategorie Pojišťovací inovátor 2017

Hlasování o nejlepšího pojišťovacího inovátora se koná v termínu od 19. 6. 2018 do 6. 7. 2018.  Zde je celkový přehled nominovaných produktů:


 

Aegon pojišťovna

Pojištění dlouhodobé péče s možností on‑line sjednání

 • Pojištění dlouhodobé péče pokrývá nadstandardní služby v případě stáří a invalidity.
 • Pojištění lze nyní sjednat on‑line, všechny dokumenty dostane klient elektronicky.

 

Pojišťovna už v roce 2016 uvedla na trh pojištění dlouhodobé péče. To je pojistkou pro lidi, kteří se dostanou do životní situace, kdy se o sebe nemohou sami postarat, zejména z důvodu invalidity či stáří. Z pojištění je možné hradit některé náklady, které nelze zaplatit ze státního příspěvku na péči. Pojistka pokryje nadstandardní léky, speciální výživu, ale třeba i úpravu bytu nebo zajištění občasné péče a výpomoci v domácnosti. Jde tak v zásadě o specifický typ zdravotní pojistky. V roce 2017 pojišťovna v návaznosti na tento produkt spustila asistenční portál Péče.cz. Cenné rady o dlouhodobé péči a jejím financování v něm najde každý, kdo se potýká s problémy nesoběstačnosti své či svých blízkých. Letos pak pojišťovna umožnila sjednat pojištění kompletně on‑line. Na webu pojišťovny stačí vybrat vhodný balíček, vyplnit potřebné osobní údaje a pak už jen smlouvu zaplatit. Všechny náležitosti ke smlouvě obdrží klient elektronicky, není tedy nutné se fyzicky dostavit na pobočku.

 

 

Agra pojišťovna

Služba AgraSat

 • Bonusová služba pro klienty z řad zemědělců dostupná z klientského portálu.
 • Na snímcích je možné sledovat vývoj porostu na jednotlivých pozemcích a porovnávat je mezi sebou.

 

AgraSat je služba, kterou pojišťovna Agra poskytuje jako bonus svým klientům z řad zemědělců a zemědělských podniků v rámci klientského portálu. Díky průběžnému satelitnímu snímkování má klient možnost prohlížet si své pozemky z ptačí perspektivy. Prostřednictvím barevnosti porostu na první pohled rozpozná rozdíly v růstu plodin. Službu může využít prostřednictvím klientského portálu Agra pojišťovny. Vyznačením místa se vytvoří křivka růstu, vyznačením více míst pak může uživatel vývoj porostu porovnat. Ať už v rámci jednoho pozemku, nebo u jedné a té samé plodiny napříč více pozemky. Snímky provádí pozorovací družice evropské vesmírné agentury ESA a americké vesmírné agentury NASA. Zpracování surových dat, tedy všechny nutné atmosférické korektury a výpočty následně provádí mateřská společnost Agra pojišťovny, firma Österreichische Hagelversicherung.

 

 

Allianz

Mobilní aplikace Allianz CZ

 • Ucelená aplikace pro správu uzavřených pojištění a sjednávání jednodušších úkonů.
 • V aplikaci jsou potřebné smlouvy a korespondence, klient skrze ni také může komunikovat s pojišťovnou.

 

Allianz svým klientům nabídla mobilní aplikaci Allianz CZ, v níž mají přístup k informacím týkajícím se pojištění a také mohou vyřizovat veškeré jednodušší úkony. Aplikace je dostupná pro Android i iOS a přihlásit se do ní je možné například prostřednictvím PIN či otisku prstu. V aplikaci mají klienti rychlý přístup ke všem svým pojistným smlouvám a vidí, v jakém jsou stavu, zda jsou zaplaceny, a s předstihem jsou informováni o blížícím se výročí každé smlouvy. U penzijního spoření mají klienti přehled o svých platbách, příspěvcích od zaměstnavatele i od státu a o zůstatku na svém účtu. K dispozici je i přehled nahlášených škod, včetně aktuálního stavu a seznamu dokumentů, které je třeba dodat. Přes aplikaci je možné zaslat i fotografii tachometru při výročí autopojištění. S aplikací se dovolají i na asistenční službu, která zařídí například odtah vozidla. Součástí je i digitální archiv dopisů týkajících se pojistných smluv a nahlášených pojistných událostí.

 

 

ColonNade Insurance

GDPR pojištění

 • Pojištění kryje vybraná rizika vyplývající z GDPR.
 • Pojištění kryje škody, náklady právního zastoupení a případné pokuty vzniklé v souvislosti s pochybením při správě osobních údajů.

 

Pojišťovna nabízí ochranu pro některá rizika související s nařízením na ochranu osobních údajů (známým jako GDPR). Jednou z důležitých součástí GDPR je rozšíření oznamovací povinnosti při narušení bezpečnosti osobních údajů na všechny správce těchto údajů. Pojištění kryje náklady na přípravu tohoto oznámení, právní poradenství při zahájení regulatorního řízení i případné pokuty a sankce uložené dozorovým orgánem. Druhým aspektem jsou nároky, které vůči společnosti mohou vznést jednotlivci a firmy při podezření na neoprávněné nakládání s osobními či důvěrnými informacemi. Pojištění pokrývá náklady na právní zastoupení a náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním nároku poškozeného. Třetí oblastí je napadení počítačové sítě se spravovanými daty či odcizení příslušného vybavení. I v tomto případě jsou klientovi uhrazeny škody a náklady na právní zastoupení, je‑li vůči společnosti vznesen nárok poškozené osoby.

 

 

Česká pojišťovna

Asistence vyřízení pozůstalosti

 • Připojištění k životní pojistce, které pomůže pozůstalým vyřídit záležitosti spojené s úmrtím.
 • Pojistit se je možné jak pro případ úmrtí blízkého, tak vlastní smrti.

 

Asistence vyřízení pozůstalosti je doplněk k životnímu pojištění, který v případě smrti klienta usnadňuje jeho pozůstalým vyřízení administrativních záležitostí spojených s úmrtím. Klient si může tuto službu sjednat i pro případ, že o život přijde někdo z jeho blízkých. Osobní asistent, jehož pomoc klienti v rámci pojištění získají, má k dispozici seznam všech věcí, které je potřeba zařídit, a po udělení plné moci a předání všech potřebných dokladů a dokumentů v zastoupení za klienta veškeré nezbytnosti vyřeší. Typicky se jedná o situace jako jednání s pohřební službou, matrikou obecního úřadu, zdravotní pojišťovnou, Českou správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi. Asistent pomůže například i s vyřízením sirotčího či vdovského důchodu, s převody smluv na odběr plynu, elektřiny nebo dodávku vody či s přípravou na dědické řízení. Součástí produktu je také sezení u psychologa, a to v místě dle přání klienta.

 

 

ČSOB pojišťovna

Pojištění psů a koček PetExpert

 • Pojištění pro zdravotní rizika psů a koček. Vztahuje se na zdravotní rizika zvířat i hlídání při nemoci majitele.
 • Sjednat pojištění lze výhradně on‑line na webové stránce www.petexpert.cz.

 

Všeobecné pojištění psů a koček PetExpert funguje jako zdravotní pojištění pro lidi, krytí se však vztahuje na zdravotní rizika čtyřnohých přátel. Pro uplatnění pojištění stačí, aby klient při návštěvě veterináře uvedl číslo pojistky, není třeba vyřizovat speciální papírování. Díky speciálně vytvořené digitální platformě vyřídí veterinář celý úkon on‑line, platba za provedené zákroky se odešle do 24 hodin. Kromě pojištění veterinárního ošetření je součástí i pojištění smrti zvířete, nákladů na péči o zvíře, pokud je hospitalizován jeho majitel, pojištění ztráty či odcizení zvířete a náhrady nákladů na jeho nalezení. Pojištění lze uzavřít pouze on‑line na webové stránce www.petexpert.cz. Sjednání nezabere více než pět minut. Klient si může vybrat ze čtyř typů pojištění, podle vybrané úrovně pak pojišťovna nastaví limity plnění a vypočítá cenu pojistky.

 

 

Direct pojišťovna

Pojištění podnikání

 • Pojištění pro malé a velké podnikatele z různých oborů.
 • Vztahuje se na různé druhy majetku i přerušení provozu.
 • Produkt je během 15 minut možné sjednat on‑line.

 

Pojištění podnikání je určené pro podnikatele od nejmenších až po ty s majetkem ve výši až 50 milionů korun s příjmy dosahujícími až 20 milionů korun. Vztahuje se na podnikatele z různých oborů od advokátů až po zámečníky. Produkt kombinuje výhody retailových a podnikatelských pojistek. Pojišťovna nabízí tři varianty krytí. Limity pro každé nebezpečí lze flexibilně upravit. Pojišťovna pokrývá všechna nebezpečí ve vztahu k majetku, která se běžně na trhu pojišťují. Produkt se tak vztahuje na budovy, zásoby, vybavení, stroje i elektroniku a kryje pojištěného proti nebezpečím od požáru, povodní, vody z prasklého potrubí až po vandalismus a odcizení. Pojišťovna vyplácí pojistné plnění v nových cenách, za opotřebované vybavení tak klient dostane peníze na nové. Pojištění podnikání je možné sjednat on‑line během 15 minut.

 

 

Ergo pojišťovna

Služba Letový asistent

 • Pomoc s vyřízením kompenzace při komplikaci letu. Vztahuje se zejména na zpoždění letu či ztrátu zavazadel.
 • Službu získává každý klient zdarma při sjednání cestovního pojištění on‑line.

 

Službu Letový asistent získává od Ergo pojišťovny zdarma každý klient, který si sjedná cestovní pojištění on‑line. Služba se vztahuje na nepříjemné situace během cestování, jako je zpoždění letu, jeho zrušení, zmeškání navazujícího letu či odepření nástupu do letadla. Je možné ji využít i při situaci, kdy se cokoliv stane se zavazadly cestujících, ať už dorazí pozdě, ztratí se, nebo během přepravy dojde k jejich poškození. Součástí služby je zajištění potřebného poradenství a služeb, které klientům pomohou v případě nároku na získání kompenzace. Ten vzniká například při zpoždění příletu o více než tři hodiny či zrušení letu méně než 14 dní předem. V takovém případě si pak jen cestující zažádá o vyplacení dané kompenzace. Ta se může pohybovat v rozmezí od 250 do 600 eur za každou osobu (zhruba 6500 až 15 tisíc) na osobu podle toho, o jaký typ letu a komplikace se jednalo.

 

 

Generali

Sledování příjezdu asistenčního vozidla v reálném čase

 • Umožňuje sledovat příjezd asistenčního vozidla na telefonu.
 • Lze uplatnit při odtahu i běžném servisním zákroku. Funguje u asistenčního zásahu v rámci havarijního pojištění a povinného ručení.

 

Sledování příjezdu asistenčního vozidla v reálném čase přináší Generali svým klientům jako součást povinného ručení a havarijního pojištění. V případě využití asistenčního zásahu u povinného ručení nebo havarijního pojištění obdrží po nahlášení požadavku klient SMS. Je přitom jedno, zda jde o odtah nebo běžný servisní zákrok. V obdržené SMS stačí pouze kliknout na aktivní odkaz a na mapě se zobrazí vozidlo, které ke klientovi míří.  Pro klienta tak odpadají starosti, za jak dlouho pomoc dorazí. Opatření také funguje jako prevence při boji s nekalými praktikami tzv. lovců nehod, kteří na místech nehod nabízejí asistenční služby, aniž by byli smluvními partnery pojišťovny. Díky službě klient přesně ví, koho pojišťovna na místo vysílá a nehrozí tak, že si zkomplikuje řešení pojistné události. Služba je v současnosti dostupná pro motoristy v Česku a na Slovensku, výhledově se počítá se zapojením dalších zemí Evropy.

 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna

Pojištění samosprávných celků

 • Pojištění majetku a odpovědnosti pro obce, jež reaguje mimo jiné i na GDPR.
 • Součástí je možnost sjednat pojištění na nemajetkové újmy v důsledku úniku osobních dat z kyberprostoru.

 

Toto pojištění je určené pro obce, města a městyse, ale i příspěvkové organizace. Produkt představuje ucelený systém pojištění, který respektuje novou legislativu podle novelizovaného občanského zákoníku a komplexně pokrývá pojištění majetku a odpovědnosti. V rámci produktu se obce mohou pojistit na široký rozsah pojistných nebezpečí spjatých se specifickým majetkem a odpovědností samosprávných celků v jedné pojistné smlouvě. Nově je možné sjednat například pojištění odpovědnosti za újmu, k jejímuž vzniku dojde v souvislosti s čerpáním dotací. Produkt reaguje i na nové nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR), které platí

od letošního května. GDPR zpřísňuje pravidla a sankce pro nakládání s osobními údaji a vztahuje se i na samosprávy. Součástí produktu je tak možnost pojistit se proti nemajetkové újmě v důsledku úniku osobních dat z kyberprostoru.

 

 

Kooperativa pojišťovna

Majetkové pojištění s pojištěním kybernetických rizik

 • Komplexní pojištění nemovitosti a domácnosti.
 • Připojistit lze kybernetické hrozby či výpadek nájemného.
 • Benefit Obnova zajišťuje vyšší pojistné plnění při velké škodě.

 

Kooperativa nabízí komplexní pojištění nemovitosti a domácnosti, které pokrývá široké spektrum rizik, včetně těch méně tradičních. Součástí balíčku je standardní pojištění proti živelnímu nebezpečí, odcizení, vandalismu a dalším nebezpečím, včetně odpovědnosti za škodu. Připojištění elektronických a strojních zařízení automaticky zahrnuje i škody v důsledku kybernetických hrozeb (například ztrátu dat nebo jejich poškození viry). Je možné připojistit prodloužení záruky pro domácí spotřebiče nebo rostliny a porosty či situaci, kdy nájemník nezaplatí nájemné. Pojištění zahrnuje také široký rozsah asistenčních služeb, například nouzové otevření zámku, zásah instalatéra, odchyt včelích rojů, likvidaci vosích a sršních hnízd nebo IT konzultaci. Součástí je i benefit s názvem Obnova. Jde o nadstandardní paušální úhradu až 50 tisíc korun v případě velké škody na nemovitosti a domácnosti.

 

 

Maxima pojišťovna

Pojištění MaxDoctors

 • Konzultace zdravotních problémů přes telefon a video.
 • Rady poskytují opravdoví lékaři s různými specializacemi.
 • Prodává se jako součást rizikového pojištění i samostatně.

 

MaxDoctors je pojištění, které pojišťovna nabízí buď jako součást rizikového pojištění, nebo jako samostatný produkt (ať už sjednaného osobně nebo zaměstnavatelem). Pojištění spadá do oboru takzvané telemedicíny, tedy možnosti využívat zdravotnické služby na dálku. Pojištěný a až další tři osoby z řad jeho blízkých mohou v rámci MaxDoctors prostřednictvím telefonátu či videohovoru neomezeně konzultovat s lékařem zdravotní problémy a žádat různé rady, od vysvětlení obsahu lékařských zpráv a výsledků vyšetření až po druhý lékařský názor či objednání ke specialistovi. Služba je k dispozici celý rok 24 hodin denně. Odborník na telefonu je skutečný lékař s aktivní praxí, k dispozici je vícero specializací. Uzavření smlouvy nevyžaduje zkoumání zdravotního stavu. V rámci MaxDoctors lze konzultovat i nemoci vzniklé před počátkem smlouvy.

 

 

NN životní pojišťovna

Digitální platforma NN Stela

 • Informační systém pro správu vztahů se zákazníky na bázi SalesForce.
 • Slouží zároveň i jako prodejní pomůcka pro interní obchodní síť, makléře a bankovní partnery.

 

Digitální platforma NN Stela je vlastně vnitropodnikový informační systém pro správu vztahu se zákazníky, který zároveň slouží jako prodejní pomůcka pro interní obchodní síť, makléře a bankovní partnery. Ti mohou v takzvaném prodejním modelu například ukazovat klientům různé propočty životního pojištění a penzijního spoření, třeba na obrazovce tabletu nebo chytrého telefonu. Přímo v prodejním modulu NN Stely mohou zákazník a prodejce podepsat smlouvu, využití digitální platformy napříč firmou a sítí distributorů tak výrazně snižuje papírování v rámci celého prodejního procesu. Platforma je postavena na systému SalesForce, který patří mezi nejrozšířenější software na správu vztahů se zákazníky. Do budoucna má zahrnovat všechny marketingové, prodejní a servisní procesy ve firmě. Veškerá komunikace s klienty, ať už stávajícími či potenciálními, tak bude bez papíru, rychlejší a efektivnější.

 

 

Uniqa pojišťovna

Telematická asistence SafeLine Easy

 • Pojištění na míru stanovené podle toho, kolik klient ujede.
 • Jízdy klienta měří chytré zařízení přímo ve voze.
 • Nově i pro povinné ručení. Zařízení automaticky hlásí nehody.

 

Takzvaná telematika v pojištění funguje tak, že chytré zařízení ve voze monitoruje ujeté kilometry klienta a na základě toho mu pojišťovna stanovuje pojistné na míru. Tuto možnost nabízela Uniqa už dříve v rámci havarijního pojištění, nyní ji zprovoznila i pro povinné ručení. V tomto případě pojištění využívá systém slev pro řidiče, kteří najezdí méně kilometrů, a je tak menší riziko, že se stanou účastníky nehod. Klient si nechá do vozu umístit malé zařízení, které pak kontroluje, kolik auto ujede. Řidiči, kteří ujedou za rok méně než 10 tisíc kilometrů, dostanou slevu 25 procent. Sleva se s počtem ujetých kilometrů postupně snižuje, od 30 tisíc najetých kilometrů  ročně cena naopak stoupá. Dálnice, které jsou nejbezpečnějším typem komunikace, se započítávají z poloviny. Zařízení zároveň automaticky vysílá signál o nehodě a asistence tak může ihned vyslat pomoc. Součástí je mobilní aplikace s potřebnými informacemi.

 


Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace