Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018

ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ

Společnost Economia, a.s. se sídlem Ovenecká 9, Pernerova 673/47, Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12746 (dále jen „organizátor“) pořádá on-line hlasování s názvem

"Bankovní inovátor 2018" od 29. května 2018 do 15. června 2018 - (dále jen „hlasovací období“).

„Pojišťovací inovátor 2018“ od 19. června 2018 do 6. července 2018 - (dále jen „hlasovací období“).


PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

Tato úplná pravidla hlasování jsou zveřejněna po celou dobu trvání hlasování na webové stránce www.nejbanka.cz.


KOMU JE HLASOVÁNÍ URČENO?

Tohoto hlasování se mohou zúčastnit všichni občané České republiky starší osmnácti let s výjimkou zaměstnanců organizátora projektu.


JAK SE HLASOVÁNÍ PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Hlasování proběhne v dostatečně dopředu stanoveném období. Hlasování v hlasovacím období proběhne následujícím způsobem:
* účastníci mohou hlasovat on-line na stránkách www.nejbanka.cz v sekci Kategorie Inovátor – Nominace
* při hlasování může být hlasujícím označena pouze jedna varianta z uvedených nominací bank a pojišťoven
* z jednoho počítače je možné hlasovat pouze jednou pro každou Inovátorskou kategorii
* hlasování je zároveň omezeno počtem 10 hlasů na 1 IP adresu/den
* výběr z uvedených nominací musí být potvrzen odesláním hlasovacího formuláře v políčku „HLASOVAT“
* přijetí platného hlasu je potvrzeno zpětnou zprávou „HLASOVÁNÍ PROBĚHLO ÚSPĚŠNĚ“.

Odeslané hlasy budou doručeny do administrativního centra organizátora.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Organizátor je oprávněn bez předchozího upozornění upravit pravidla soutěže a hlasování, případně dle svého uvážení hlasování zrušit bez náhrady. Odhlasováním v kategoriích Bankovní inovátor 2018 a Pojišťovací inovátor 2018 vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly hlasování. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se tohoto hlasování podle vlastního uvážení.


VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Výsledky hlasování budou oznámeny společně s vítězem výzkumu Nejlepší banka 2018 a Nejlepší pojišťovna 2018 na slavnostním vyhlášení výsledků 30. října 2018.


Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace