Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018

Základní informace o projektu

Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka 2018 a Nejlepší pojišťovna 2018 letos vyhlašujeme již podesáté. Prvenství ve výzkumu získá ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře).

Projekt má za cíl podpořit rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru, poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci se snadněji zorientovat v produktech a službách, které finanční instituce nabízejí.

V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“.
O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů.

Potřebná data jsou shromažďována z webových stránek, sazebníků a výročních zpráv. Nedílnou součástí podkladů pro analýzy jsou také četná mystery testování (shopping, calling, mailing) u všech hodnocených institucí. Při hodnocení se zohledňují také vybrané hospodářské ukazatele, které dokládají ekonomické zdraví jednotlivých bank a pojišťoven.

Ve výzkumu hodnotíme retailové banky, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB, avšak bez stanovené minimální výše depozit (tzn. bank pro privátní klientelu). Do hodnocení zahrnujeme také významné divize bank*. Všechny banky musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce a veřejně dostupný sazebník poplatků vedený v české měně.
*Poštovní spořitelna

V kategorii pojišťoven hodnotíme pojišťovny nebo pobočky zahraničních pojišťoven, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB. Hodnocené pojišťovny nabízejí v rámci svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), přičemž nejde o úzce specializované pojišťovny. Pojišťovny musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce s kontakty na obchodní místa sjednávající nabízené typy pojištění (ať už vlastní pobočky či pojišťovací zprostředkovatele).

Přesný seznam hodnocených institucí najdete zde.

Ocenění je vyhlašováno v celkem osmi kategoriích:

  • Nejlepší banka 2018, Nejlepší životní pojišťovna 2018 a Nejlepší neživotní pojišťovna 2018 - hlavní kategorie
  • Klientsky nejpřívětivější banka 2018, Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2018 a Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 2018 - v těchto kategoriích jsou vyhodnoceny nejlepší instituce z pohledu klienta.
  • Bankovní inovátor 2018 a Pojišťovací inovátor 2018 - v těchto kategoriích hlasuje veřejnost prostřednictvím webových stránek www.nejbanka.cz.

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace