Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018

Odborná záštita

Záštitu výzkumu udělil viceguvernér ČNB prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Velice děkujeme za důvěru a za udělení záštity.

Advisory board výzkumu

Advisory board ocenění Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna je garantem dodržování metodiky a nezávislosti vyhodnocení dat pro účely projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Členové boardu mají možnost přihlížet vyhodnocení, být seznámeni s dílčími výsledky a účastnit se společných setkání a diskuzních fór týkajících se tohoto výzkumu.
 

Členové Advisory boardu:

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. - profesor na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

„Jedinečnost výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna spatřuji hned v několika ohledech. Předně oceňuji vyřešení ambivalence hodnotícího náhledu jednak majitelů bank a pojišťoven, jednak klientů těchto institucí. Výsledky soutěže tak dávají plastický obraz o tom, jak je příslušná finanční instituce efektivní a současně přátelská ke klientům. Významným pozitivem je i permanentní úsilí organizačního týmu vylepšovat vypovídací hodnotu kritérií soutěže a při vědomí si obecného metodologického axiomu, že nejlepší řešení v nematematickém
smyslu slova neexistuje, pro další hodnotící rok učinit soutěž spravedlivější a informačně hodnotnější. K posledně vyřčenému bych sám rád přispěl v tomto směru dosti komplikované oblasti pojišťovnictví.“

 

 

Michal Brejcha - CFO a člen představenstva mediálního domu Economia

Michal Brejcha vystudoval provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Svou kariéru zahájil u auditorské společnosti BDO Audit, kde získal cenné zkušenosti v oblasti auditu a finančního poradenství pro tuzemské i zahraniční subjekty podnikající v širokém spektru činností od služeb po výrobu. V roce 2004 nastoupil do skupiny PPF, kde působil v různých vedoucích funkcích v oblasti finančního řízení. Od roku 2008 se jako CFO v rámci skupiny Home Credit podílel na založení a následné expanzi nebankovní finanční instituce ve Vietnamu. Od roku 2016 působil na pozici CFO v letecké společnosti ABS Jets. V současné době zastává Michal pozici CFO a člen představenstva mediálního domu Economia.

 

 

 

Andrea Ferancová Bartoňová - zakládající partnerka a předsedkyně představenstva společnosti ESPIRA Investmens

Andrea Ferancová Bartoňová má více jak 20 let zkušeností z oblasti financí na rozvíjejících se trzích. Od roku 1995 působila v přední investiční bance a makléřské společnosti Wood & Company, kde od počátku akcelerovala růst a expanzi byznysu společnosti. Začínala v divizi pro obchod s cennými papíry, po management buy-out se stala v roce 2000 spolumajitelkou banky a zároveň ředitelkou divize pro obchod s cennými papíry. Pod jejím vedením navýšil Wood & Company svůj 5% tržní podíl na českém trhu s cennými papíry až na vedoucí postavení na trhu s celkovým tržním podílem nad 30%, který banka drží dodnes. Andrea mimo jiné zaváděla přístup k elektronickému obchodování v Praze, Varšavě, Budapešti, Vídni, Frankfurtu, Bukurešti, Istanbulu a Dubaji, zároveň zastávala klíčovou roli pro expanzi Wood & Company na 11 zahraničních trhů ve střední a východní Evropě i otevření kanceláře firmy v Londýně. Mezi její silné stránky patří identifikace nových investičních příležitostí a schopnost rozvíjení dlouhodobých vztahů s klienty, lokálně i mezinárodně. Andrea má navíc zkušenosti s tvorbou IT a back office strategie, finančním reportingem a řízením rizik.

 

Martin Jašminský - šéfredaktor Hospodářských novin 

Martin Jašminský je český novinář, který se během své kariéry dlouhodobě specializoval na tematiku finančního sektoru, kapitálových trhů a ekonomické transformace. Ekonomickým tématům se v minulosti věnoval v denících Svobodné slovo, MF Dnes a Hospodářské noviny. Za svou novinářskou práci získal Cenu křepelek udělovanou Českým literárním fondem mladým novinářům do 33 let a cenu guvernéra ČNB.

 

 


Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace