Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna Nejlepší banka

Partneři projektu

          

IBM Česká republika

IBM je již devátým rokem partnerem projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Jako vedoucí společnost v oblasti IT služeb a business poradenství s více než stoletou tradicí v inovacích věříme, že v budoucnu uspějí ti, kteří umí pružně reagovat na výzvy dnešního chytrého světa a kteří jsou otevřeni inovacím a rozhodnutím, jež jim pomohou být vždy o krok před konkurencí.

Finanční sektor patří mezi klíčová odvětví, kterým IBM poskytuje komplexní služby. IBM se prostřednictvím svých technologií a konzultačních služeb podílí na zvyšování bezpečnosti, transparentnosti a úrovně služeb, kterou banky a pojišťovny poskytují svým klientům.

Banky a pojišťovny mají k dispozici obrovské množství dat. Klíčové pro jejich úspěch však již není jejich pouhé vlastnictví, ale schopnost převedení dat do podoby užitečné informace, která má konkrétní dopad na zlepšení úvěrového portfolia, předcházení a detekci podvodů, vyšší úspěšnost kampaní, individualizaci produktů a distribučních kanálů nebo na optimalizaci cenové politiky. Díky analytickým nástrojům, které dnes máme k dispozici, je možno analyzovat prakticky neomezené množství dat a navíc se přesunout od méně užitečných metrik (jako je věk, rodinný stav, nebo příjmová skupina) k nástrojům, které jsou zaměřeny na rozpoznání toho, co klient skutečně vnímá jako důležitou hodnotu.

Více informací o společnosti IBM a řešení nejenom pro finanční sektor získáte zde.

 

 

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace (ČBA) se do výzkumuNejlepší banka zapojila letos poprvé, a to výhradně v roli odborného partnera. Ostatní aktivity zůstávají plně v kompetenci pořadatele projektu.

ČBA jako dobrovolné sdružení právnických osob působí v bankovním sektoru už 25 let. Od svého založení zastupuje a prosazuje společné zájmy svých členů a prezentuje roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti. Ze své pozice se podílí také na standardizaci postupů v bankovnictví a podporuje harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie.

ČBA se dále zaměřuje na prevenci bankovní a finanční kriminality, která má za cíl nejen detekovat a snižovat podvody, ale i chránit finanční zájmy spotřebitele. Důležitou úlohou ČBA je i činnost v oblasti informativní, výchovné a edukační. Řadou vzdělávacích projektů se snaží zvyšovat finanční gramotnost mládeže i celé české veřejnosti.

Více informací o České bankovní asociaci získáte zde.

 

 


Partneři: Vyhlašovatel:
IBM pwc Hospodářské noviny
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace