Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
Pojistovaci inovator 2018

Partneři projektu

          

IBM Česká republika

IBM je již devátým rokem partnerem projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Jako vedoucí společnost v oblasti IT služeb a business poradenství s více než stoletou tradicí v inovacích věříme, že v budoucnu uspějí ti, kteří umí pružně reagovat na výzvy dnešního chytrého světa a kteří jsou otevřeni inovacím a rozhodnutím, jež jim pomohou být vždy o krok před konkurencí.

Finanční sektor patří mezi klíčová odvětví, kterým IBM poskytuje komplexní služby. IBM se prostřednictvím svých technologií a konzultačních služeb podílí na zvyšování bezpečnosti, transparentnosti a úrovně služeb, kterou banky a pojišťovny poskytují svým klientům.

Banky a pojišťovny mají k dispozici obrovské množství dat. Klíčové pro jejich úspěch však již není jejich pouhé vlastnictví, ale schopnost převedení dat do podoby užitečné informace, která má konkrétní dopad na zlepšení úvěrového portfolia, předcházení a detekci podvodů, vyšší úspěšnost kampaní, individualizaci produktů a distribučních kanálů nebo na optimalizaci cenové politiky. Díky analytickým nástrojům, které dnes máme k dispozici, je možno analyzovat prakticky neomezené množství dat a navíc se přesunout od méně užitečných metrik (jako je věk, rodinný stav, nebo příjmová skupina) k nástrojům, které jsou zaměřeny na rozpoznání toho, co klient skutečně vnímá jako důležitou hodnotu.

Více informací o společnosti IBM a řešení nejenom pro finanční sektor získáte zde.

 

 

Česká bankovní asociace

ČBA jako dobrovolné sdružení právnických osob působí v bankovním sektoru už 25 let. Od svého založení zastupuje a prosazuje společné zájmy svých členů a prezentuje roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti. Ze své pozice se podílí také na standardizaci postupů v bankovnictví a podporuje harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie.

ČBA se dále zaměřuje na prevenci bankovní a finanční kriminality, která má za cíl nejen detekovat a snižovat podvody, ale i chránit finanční zájmy spotřebitele. Důležitou úlohou ČBA je i činnost v oblasti informativní, výchovné a edukační. Řadou vzdělávacích projektů se snaží zvyšovat finanční gramotnost mládeže i celé české veřejnosti.

Více informací o České bankovní asociaci získáte zde.

 

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením vytvořeným podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven (dále jen "pojišťovny"). Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha. Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR 98 %. Od r. 1998 je členem Evropské federace národních asociací pojistitelů Comité Européen des Assurances (CEA).

 

Více informací o České asociaci pojišťoven získáte zde.

 

 

 

 


Partner: Vyhlašovatel:
IBM Hospodářské noviny
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace