Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
20.4.2015

Startuje nový ročník výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna

210 telefonátů, 210 zaslaných mailů, 84 návštěv pobočky - to jsou mystery testování, která společně s 367 hodnocenými položkami z pohledu klienta a 27 ekonomickými kritérii každoročně ukazují, které ze 44 hodnocených finančních institucí ponesou titul Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Hlavní roli ve výzkumu Hospodářských novin hrají čísla. Celkem zpracujeme 7593 dat. Kdo uspěje letos? Výzkumy Nejlepší banka 2015 a Nejlepší pojišťovna 2015 právě začínají.

Agentura Datank od ledna shromažďuje a vyhodnocuje data, na jejichž základě se 8. září dozvíme, která banka a pojišťovna bude tou nejlepší. V konečném součtu hodnotíme 21 bank a 23 pojišťoven. Seznam hodnocených institucí naleznete zde.

Rozdělení hlavních oblasti kritérií zůstává pro banky i pojišťovny stejné jako v předchozím roce. Sledujeme tak cenovou politiku v podobě bankovních poplatků a výše pojistného, úrokové sazby, nabídku produktů a služeb, míru dostupnosti i úroveň komunikace finančních institucí. Přehled hodnotících kritérií naleznete zde.

I nadále pokračujeme ve výzkumu a hodnocení úrokových sazeb. V rámci této kategorie stanovíme typické životní situace, podle nichž vyhodnotíme nejlepší úrokové sazby daného produktu. Budeme přitom opět sledovat úrokové sazby jak spořicích, tak úvěrových produktů.

Také letos je kategorie pojišťoven rozdělena na oblast životního a neživotního pojištění. Ve výzkumu Nejlepší pojišťovna 2015 tak udělíme dva hlavní tituly, a to Nejlepší životní pojišťovna 2015 a Nejlepší neživotní pojišťovna 2015. Stejně jako v loňském roce udělíme také tituly Klientsky nejpřívětivější banka a Klientsky nejpřívětivější pojišťovna. Tento titul získá ta banka nebo pojišťovna, která zvítězí z pohledu samotných klientů.

Ve výzkumu hodnotíme retailové banky, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB pro rok 2015, avšak bez stanovené minimální výše depozit (nejsou hodnoceny banky pro privátní klientelu). Do hodnocení zahrnujeme také významné divize bank. Všechny banky musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce a veřejně dostupný sazebník poplatků vedený v české měně.

V kategorii pojišťoven hodnotíme pojišťovny nebo pobočky zahraničních pojišťoven, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB pro rok 2015. Hodnocené pojišťovny nabízejí v rámci svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), přičemž nejde o úzce specializované pojišťovny. Pojišťovny musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce s kontakty na obchodní místa sjednávající nabízené typy pojištění (ať už vlastní pobočky či pojišťovací zprostředkovatele).

Nedílnou součástí výzkumu jsou kategorie Bankovní inovátor 2015 a Pojišťovací inovátor 2015. Do těchto kategorií nominují finanční instituce svůj produkt nebo službu, které považují za nejvíce inovativní. O vítězi rozhoduje veřejnost prostřednictvím on-line hlasování. Podrobnosti k těmto kategoriím naleznete zde.


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace