Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
8.9.2015

ČSOB, Komerční pojišťovna a Allianz pojišťovna ovládly výzkum Nejlepší banka 2015 a Nejlepší pojišťovna 2015

Nejlepší bankou 2015 se stala Československá obchodní banka. Navázala tak na prvenství z roku 2013. Životnímu pojištění kraluje Komerční pojišťovna, neživotnímu Allianz pojišťovna. O vítězích výzkumu Nejlepší banka 2015 a Nejlepší pojišťovna 2015 rozhodly stovky kritérií z pohledu klienta a téměř třicet ekonomických ukazatelů.

K celkovému vítězství ČSOB výrazně pomohly hospodářské výsledky v uplynulém roce 2014. Banka hospodařila v roce 2014 s druhou nejvyšší hodnotou návratnosti kapitálu a velice dobré výsledky vykazoval také ukazatel kvality úvěrů. Dalším důležitým faktorem bylo nadprůměrné hodnocení z pohledu klienta, zejména pak široká nabídka produktů, služeb a dobrá dostupnost.

Nejlepší hodnocení z pohledu klienta obdržela Raiffeisenbank a získala tak titul Klientsky nejpřívětivější banka 2015. Úspěch ji přineslo zejména nadprůměrné hodnocení v oblastech dostupnosti, produktové nabídky, úrokových sazeb a nově také v nákladech spojených s běžným účtem.

„Letošní rok přinesl z pohledu klienta nejvýraznější změny ve dvou oblastech: v nákladech spojených s běžným účtem a přístupu ke klientovi. Přispěla tomu zvýšená konkurence mezi bankami. Nejvíce se banky „praly“ o šetřivého klienta. Tento profil klienta by u poloviny bank nezaplatil měsíčně žádný poplatek. Průměrné celkové náklady za všech šest sledovaných klientských profilů se meziročně snížily, zhruba o 2 koruny. Banky zapracovaly také na komunikaci s klientem, ať už na pobočce nebo přes e-mail či telefon.“ uvedl Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika

K prvnímu místu v kategorii Nejlepší životní pojišťovna 2015 přispělo Komerční pojišťovně zejména vysoké hodnocení z pohledu klienta. Vynikala v komunikaci přes e-mail a telefon, výhodných cenových podmínkách životního pojištění a široké nabídce pojišťovacích služeb. Výborný výsledek ve většině oblastí důležitých z pohledu klienta jí kromě celkového vítězství přinesl také titul Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2015. Z pohledu akcionáře se může pojišťovna pochlubit nejnižší nákladovostí a nejvyšším meziročním nárůstem tržního podílu životního pojištění - za jednorázově placené pojistné.

„Pojišťovny udělaly letos významný krok v přístupu ke klientům, když začaly v rámci kalkulace životního pojištění informovat o ukazateli SUN. Ten by měl pomoci objektivně srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. Dobrou zprávou je, že naprostá většina pojišťoven tento údaj klientům předkládá.“ uvedl Jaroslav Peyerl, odborník na řešení pro finanční sektor, IBM Česká republika

„Pojišťovny v loňském roce avizovaly navýšení cen povinného ručení, k čemuž podle našich zjištění skutečně došlo. Nejvyšší zvýšení ceny jsme zaznamenali v případě levnějších starších aut, které jsou pro pojišťovny rizikovější.“ dodala k zajímavým zjištěním letošního výzkumu Nejlepší pojišťovna Radka Krůtová z analytické agentury Datank

Titul Nejlepší neživotní pojišťovna 2015 získala Allianz pojišťovna. Pojišťovně Allianz se vedlo výborně v ukazatelích ekonomického zdraví. Ve všech pěti sledovaných ukazatelích se umístila v první trojici nejlépe hodnocených pojišťoven. V klientské oblasti vítězná pojišťovna výrazně zabodovala v produktech nabízených přes internet.

Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovnou 2015 se stala ČSOB Pojišťovna. Ta získala nadprůměrné hodnocení ve většině sledovaných kategorií z pohledu klienta. V tomto roce komunikovala s klientem nejlépe ze všech pojišťoven, poskytla druhou nejširší nabídku služeb a třetí nejvyšší rozsah neživotních produktů.

Finanční ústavy jsou hodnoceny z pohledu klienta i akcionáře. Analytici sledují cenové parametry, šíři produktové nabídky, dostupnost, e-mailovou, telefonickou i osobní komunikaci na pobočce, celkový přístup ke klientovi a v neposlední řadě také hospodářské výsledky, které dokládají finanční stabilitu společnosti.

Inovátorské novinky hodnotí veřejnost

Samostatné inovátorské kategorie jsou jedinými kategoriemi výzkumu, kde nerozhodují pevná data, ale o nejlepší novince finančních institucí rozhoduje veřejnost v on-line hlasování. V kategorii Bankovní inovátor 2015 zvítězila GE Money Bank s produktem SignPad, který namísto stovek formulářů a papírů vede všechny dokumenty v elektronické podobě a šetří tak čas bankéřům i klientům a zvyšuje komfort, bezpečnost a kvalitu životního prostředí. Pojišťovacím inovátorem 2015 se pak stala ČSOB Pojišťovna s produktem Náš domov - Premiant. Služba kryje především nová rizika a technické poruchy, jakými jsou například ztráty na vodném při úniku vody, věci v kufru auta či třeba pojištění sklokeramické desky.

Souhrné výsledky výzkumu naleznete zde.

První fotografie ze slavnostního vyhlášení naleznete zde.


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace