Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
14.8.2012

Ceny pojištění zdraví i majetku se u jednotlivých pojišťoven liší i trojnásobně

Riziko újmy na zdraví nebo majetku v důsledku nenadálých okolností patří k těm, které si málokdo dovolí podcenit. Pokud se ale zájemce o pojištění spolehne na náhodný výběr, může jedné pojišťovně zaplatit až trojnásobek toho, co požaduje jiná. Ukazují to dílčí výsledky unikátního srovnávacího výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2012.

Už čtvrtým rokem si výzkum Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna všímá vedle cenové úrovně, dostupnosti a komunikace také kvality poskytovaných služeb i produktů, které banky a pojišťovny nabízejí svým klientům. Během několika návštěv poboček pojišťovacích domů zpracovatelé zjišťovali také náklady na pojištění domácnosti a nemovitosti a životní a úrazové pojištění.

Modelová kalkulace ročního pojištění nemovitosti proti základním živelním pohromám, tzn. proti požáru, vichřici a podobně, se týkala jednopatrového rodinného domu, který stojí v nezáplavovém pásmu v malém středočeském městě. Jeho hodnota se pohybuje kolem tří milionů korun. Klient neměl zájem o spoluúčast a požadoval základní variantu pojištění. Pokud byla nezbytná, žádal nejnižší možnou sazbu. Tři pojišťovny mu nabídly cenu nepřesahující 1 500 korun ročně: Triglav 912 Kč, Uniqa 1 320 Kč, Allianz 1 470 Kč. Nejdražší pojištění nabídla při tomto nastavení Victoria Volksbanken. Smlouva klienta ročně vyjde na 2 993 korun, tedy trojnásobek toho, co žádá Triglav.

Další dotaz se týkal základního pojištění domácnosti proti živelním pohromám – konkrétně na pražský mezonetový byt, jehož vybavení si vlastník cení na 500 tisíc korun. Pokud byla nutná spoluúčast, klient se spokojil s nejnižší možnou.

Do tisíce korun včetně by se zákazník vešel v pojišťovnách Halali (850 Kč), České podnikatelské pojišťovně (904 Kč) a Maxima pojišťovně (1 000 Kč). Nejdražší jsou potom Generali a Slavia, kde základní pojištění domácnosti přijde na 2 400 korun – téměř trojnásobek částky požadované Halali. „Důležité je podotknout, že ceny se týkají základní varianty pojištění. Předmětem výzkumu nebyly pojistné podmínky, proto se obsažená rizika mohou lišit díky přednastaveným balíčkům, které některé pojišťovny používají,“ říká Radka Bříštělová ze společnosti Datank, která výzkum realizuje.

ROČNÍ POJISTNÉ NEMOVITOSTI (v Kč)


Triglav 912
Uniqa 1320
Allianz 1470
Maxima 1890
Axa Group* 2180
HVP 2200
Wüstenrot Group* 2280
ČP 2304
ČSOBP 2346
Slavia 2371
Halali 2400
ČPP 2437
Kooperativa 2550
Generali 2700
Victoria Volksbanken 2993
Údaje z června a července 2012
* Spojení životní a neživotní pojišťovny


ROČNÍ POJISTNÉ DOMÁCNOSTI (v Kč)

Halali 850
ČPP 904
Maxima 1000
ČSOBP 1016
Triglav 1408
Wüstenrot Group* 1425
Uniqa 1480
Axa Group* 1624
Victoria Volksbanken 1755
HVP 1760
Kooperativa 2175
Allianz 2250
ČP 2300
Generali 2400
Slavia 2400
Údaje z června 2012
* Spojení životní a neživotní pojišťovny


Na úraz vás samostatně pojistí jen někde
S dotazem na výši úrazového pojištění se na pobočky pojišťoven obrátila 28letá žena, která nenáleží do žádné skupiny se zvýšeným rizikem. Měla zájem o krytí rizika smrti úrazem ve výši 500 tisíc korun a trvalých následků po úrazu (pokud možno s progresí) ve stejné výši.
Do patnácti set korun ročně se vešla jen Maxima (1 464 Kč). Za ní následuje Chartis Europe, Victoria Volksbanken a dalších sedm ústavů, jejichž ceny se drží pod průměrem (tj. pod hranicí 2 613 Kč). Nejdražší pojištění nabídla ING, která by od klientky ročně inkasovala 5 420 Kč – bezmála čtyřnásobek toho, co žádá Maxima. Pět dotázaných pojišťovacích domů nedokázalo modelovému požadavku vyhovět vůbec.

Podle Radky Bříštělové z Datanku souvisejí výrazné rozdíly cen pojistného s charakterem jednotlivých produktů. „Zatímco některé pojišťovny dokázaly vyhovět klientovu požadavku a nabídly mu samostatné úrazové pojištění, jiné mohou pojistit klienta jen prostřednictvím rizikového životního pojištění. To ale kryje také riziko obecné smrti a cena je potom ve většině případů vyšší,“ komentuje závěry šetření. Zájemce o sjednání pojištění by měl tedy volit konkrétní produkt nejen s ohledem na to, kolik za něj zaplatí, ale i podle toho, zda odpovídá jeho specifickým nárokům. „Velké rozdíly v cenách pojištění dokazují, že klienti mohou dosáhnout úspor, pokud si pečlivě vyberou konkrétní pojišťovnu,“ říká Roger Gascoigne, Partner odpovědný za služby pro pojišťovnictví, KPMG Česká republika, a dodává: „Klienti musí zohlednit také pojistné podmínky, výluky, omezení pojištění a další méně hmatatelné faktory, jako jsou zákaznický servis, jednoduchost komunikace, kvalita a rychlost vyřizování pojistných událostí.“

ROČNÍ POJISTNÉ PRO RIZIKO SMRTI ÚRAZEM A TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU (v Kč)
podprůměrná výše pojistného
Maxima 1464
Chartis Europe S.A. 1560
Victoria Volksbanken 1645
Kooperativa 1730
Uniqa 1750
Triglav 1752
MetLife (Amcico Pojišťovna A.S.) 2060
ČPP 2136
Generali 2400
Axa 2450
nad-průměrná výše
pojist-ného ČP 2640
ČSOBP 2820
Wüstenrot 2820
Allianz 2976
Slavia 4320
Aviva Živ. 4482
ING 5420
Aegon *
Halali *
HVP *
KP *
PČS *
Údaje z června a července 2012
* Nelze zřídit úrazové, příp. rizikové životní pojištění nebo nebyly splněny parametry pojištění.

Vyhlašovatelem výzkumu Nejlepší banka 2012 a Nejlepší pojišťovna 2012 jsou Hospodářské noviny. Partnery projektu jsou společnosti KPMG Česká republika a IBM Česká republika. Zpracovatelem výzkumu je agentura Datank.


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace