Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
13.6.2012

Veřejnost rozhoduje o Pojišťovacím inovátorovi 2012

Od včerejška je možné hlasovat pro nejvíce inovativní produkt, který nabízejí pojišťovny působící na českém trhu. V rámci samostatné kategorie srovnávacího výzkumu Nejlepší pojišťovna 2012 se tak rozhoduje mezi investičním životním pojištěním, speciálními pojistkami pro ženy i muže, pojištěním zemědělských plodin či pohřbu. Hlasovat pro Pojišťovacího inovátora 2012 může veřejnost on-line na www.nejpojistovna.cz do 29. června 2012.

V letošním ročníku bojuje o prvenství v této kategorii 18 pojišťoven. Mezi nominacemi se nejčastěji objevuje investiční životní pojištění, které za svůj nejvíce inovativní produkt označilo 6 institucí. Další dvě pak usilují o pomyslnou zlatou medaili s webovými portály, na kterých je možné životní pojistku uzavřít bez návštěvy pobočky.

Cílem kategorie Pojišťovací inovátor je představit zajímavé novinky v nabídce pojišťovacích institucí a nechat veřejnost vybrat produkt, službu nebo přístup, které považuje za inovativní, nejvíce zajímavé a užitečné. V loňském roce získala titul Direct Pojišťovna s produktem AutoHelp. Tato služba vychází vstříc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní nehody, již nezavinili.

Ve světle tvrdého boje o distribuční kanály se řada produktů zaměřuje i na rozšíření způsobů, jak klientům pojištění nabídnout a sjednat – například životním pojištěním uzavřeným na internetu či partnerstvím s velkými společnostmi, které nejsou pojišťovnami,“ potvrzuje současný trend Roger Gascoigne, partner odpovědný za služby pro pojišťovnictví v KPMG Česká republika.

Na online sjednávání pojištění láká většina pojišťoven. Nejčastěji využívají klienti internetových formulářů k pojištění auta, úrazů či cestovních rizik. Když si ale chtějí sjednat složitější produkt, například životní pojistku, stále raději zajdou na pobočku. Vyplynulo to z workshopu, na kterém se minulou středu sešli analytici zpracovatele výzkumu, společnosti Datank, a zástupci tuzemských pojišťovacích domů.

Podle Jaroslava Peyerla, odborníka na finanční sektor ze společnosti IBM ČR, je snaha o neustálou inovaci jedinou správnou cestou, jakou se mohou pojišťovací domy do budoucna vydat. „Budou-li se chtít pojišťovny vymanit z diktátu současného trhu finančních služeb, musejí nalézt způsob k dodání nové přidané hodnoty. Tou může být inovace pojištění, důraz na vztah s klientem a neustálé posilování důvěry,“ řekl.

Výzkum Nejlepší pojišťovna nabízí již čtvrtým rokem unikátní srovnání pojišťoven na základě celé řady kritérií s důrazem na maximálně objektivní proces hodnocení. Titul Nejlepší pojišťovna 2012 získá instituce, jež dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele. Vítězové Nejlepší pojišťovny 2012, stejně jako soutěže o Pojišťovacího inovátora 2012, budou slavnostně vyhlášeni 11. září 2012.

Nominace na Pojišťovacího inovátora 2012:

AEGON Pojišťovna
Aegon Via

Investiční životní pojištění s širokou nabídkou fondů a s možností pojistit až pět osob jakéhokoli věku v rámci jedné smlouvy. Rozsah pojistné ochrany a zahrnutí jednotlivých připojištění lze v průběhu trvání pojištění přizpůsobovat momentální životní situaci.

Agra pojišťovna
Agrar ASZ – pojisti se sám

Agra je první pojišťovnou nabízející internetové pojištění zemědělských plodin, které si zemědělec sestavuje na míru. Produkt vznikl ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství a jejím členům nabízí vedle rizika krupobití a požáru i pojištění pro případ vichřice a záplavy.

Allianz pojišťovna
Životní pojištění pro ženy

Životní pojistka vytvořená speciálně pro ženy nabízí pojištění závažných specificky ženských nemocí a operací, zdravotních komplikací v těhotenství, během a po porodu včetně pojištění závažného zdravotního stavu narozeného dítěte a asistenční služby, které ženy v době nemoci nebo úrazu nemohou vykonávat.

Amcico pojišťovna (MetLife)
Futurum – investiční životní pojištění

Amcico pojišťovna nabízí produkt, který pomáhá klientům zabezpečit jejich životní úroveň při odchodu do důchodu. Zároveň ho lze využít při podpoře studujících dětí, kdy jsou prostředky vypláceny formou stipendia.

AXA životní pojišťovna
Investiční životní pojištění Kumulativ Life

Investiční životní pojištění kombinuje pojištění a investování finančních prostředků do 4 fondů. Počínaje 4. rokem je klientovi na konci pojistného roku vyplacen na podílový účet bonus ve výši od 4 % z báze věrnostního bonusu. Bonus je následně každoročně zvyšován o 1 procentní bod jako odměna za věrnost.

Česká podnikatelská pojišťovna
Investiční životní pojištění Evoluce

Produkt ČPP nabízí zajištění klienta i jeho nejbližších sjednáním pojistného krytí na jedné smlouvě, která zahrnuje i širokou možnost připojištění neživotních rizik. Věková hranice trvání pojištění je až do 85 let. Velké množství změn může klient provést přímo z domova pomocí internetového pojišťovnictví.

Česká pojišťovna
1. Povinné ručení Bez povinností – varianta Premium

Nový balíček Premium rozšiřuje stávající 1. povinné ručení Bez povinností o celou řadu benefitů a představuje tak nejširší nabídku povinného ručení, kterou řidiči mohou na trhu získat. Přináší
několik připojištění v ceně – například proti odcizení a živelním pohromám.

Česká pojišťovna Zdraví
Gentleman Plus

Pojištění proti nejčetnějším mužským karcinomům (pohlavních orgánů, urologického ústrojí, tlustého střeva, konečníku) je určeno výhradně pro muže. Řeší propad příjmu po dobu nemoci, pomůže s náklady na zajištění provozu domácnosti a nadstandardní léčbou.

ČSOB Pojišťovna
Naše Auto

Naše Auto je zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zdarma zahrnuje úrazové pojištění řidiče, jeho osobních věcí a osob jemu blízkých. Dalším benefitem je například nadstandardní asistenční služba v případě havárie i poruchy na území celé Evropy.

D. A. S. pojišťovna právní ochrany
Pojištění právní ochrany pro podnikatele

Pojištění právní ochrany je určené především pro malé a střední podnikatele a jejich firmy, kterým zajistí spolehlivé právní zázemí a zbaví je obav z nepřiměřených nákladů za právní služby a za případné soudní řízení.

DIRECT Pojišťovna
Tesco Pojištění

Direct Pojišťovna vyvinula ve spolupráci se společností Tesco nové pojištění připravené na míru zákazníkům Tesco. Cestovní pojištění a pojištění automobilů si mohou klienti sjednat jednoduše po telefonu nebo přes internet. Všichni členové Tesco Club Card získávají navíc za zaplacené pojistné body, stejně jako při nákupu v obchodním řetězci.

ING Životní Pojišťovna
Direct channel – online prodejní portál životního pojištění

Internetový formulář, skrze který je možné sjednat životní pojištění online, nabízí nově ING Pojišťovna. Smlouvy doručuje svým klientům messengerem po domluvě osobní schůzky. Vše je připraveno tak, aby se minimalizovala zátěž klienta a nezbytné kroky pro sjednání pojistky přešly na pojišťovnu.

Komerční pojišťovna
Moje/Profi Pojištění plateb

Moje/Profi Pojištění plateb je úrazové pojištění, které zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z účtu klienta v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo náhlého úmrtí. K dispozici je také varianta, která klienta kryje v případě ztráty zaměstnání.

Kooperativa pojišťovna
Univerzální životní pojištění Perspektiva

V rámci pojištění Perspektiva nabízí Kooperativa jednu z nejširších nabídek rizikových pojištění, které lze kdykoli přizpůsobit potřebám klienta. Novinkou jsou dětská pojištění: pro případ péče o zdravotně postižené dítě a pojištění pro případ ošetřování nemocného dítěte.

Pojišťovna České spořitelny
Pojištění pohřbu

Nastřádané finanční prostředky klienta jsou účelově určeny na jedinou věc, a tou je poslední rozloučení. Klient je do pojištění přijat bez zkoumání zdravotního stavu, může si vybrat z varianty jednorázového nebo pravidelně placeného pojistného. To navíc při úmrtí nevstupuje do dědického řízení a nepodléhá dani z příjmů.

Slavia pojišťovna
Zdraví +

Úrazové pojištění zahrnuje pojištění úrazu a nemoci. Je sjednáváno samostatně a bez věkového omezení. Na jednu pojistnou smlouvu se dají pojistit až 2 dospělí a 4 děti.

UNIQA pojišťovna
Rizikové životní pojištění s dividendou
Univerzální stavebnicový produkt pro jednotlivce i rodiny nabízí pružné nastavení krytí rizik v čase podle různých životních situací. V jeho rámci je zahrnuto mnoho rizik – např. právní ochrana rodiny, připojištění závažných chorob, včetně 10 dětských diagnóz, zdravotní asistence aj.

Wüstenrot, životní pojišťovna
Online prodejní kanál wüstenrot24

Pojišťovna Wüstenrot nabízí prostřednictvím nových webových stránek www.wustenrot24.cz přímý prodej pojistných produktů včetně plnohodnotného životního pojištění.


***
Vyhlašovatelem výzkumu Nejlepší banka 2012 a Nejlepší pojišťovna 2012 jsou Hospodářské noviny, partnery jsou společnosti KPMG Česká republika společně s IBM Česká republika. Záštitu udělil ministr financí Miroslav Kalousek. Zpracovatelem výzkumu je agentura Datank.
Datank je agentura pro analýzy a informace. Specializuje se na analýzy podnikatelského prostředí, veřejné a státní správy či bankovního a pojišťovacího sektoru. Tým agentury Datank efektivně vyhledává a oslovuje cílové skupiny ve všech hospodářských odvětvích, pozicích i regionech. Díky dlouholetým zkušenostem v získávání a vyhodnocování informací z veřejných i soukromých databází a zdrojů dokáže najít relevantní a komplexní informace.


zpět

Hlavní partner:
Fincentrum
Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM KŠB Advokátní kancelář Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace